ADAK KURBAN KESİMİ NASIL OLMALIDIR?
 ADAK KURBAN KESİMİ NASIL OLMALIDIR?

    Adak kurbanının 2 çeşidi vardır; bir şarta bağlı olan ve olmayan. Eğer adak bir şarta bağlı olmadan yani mutlak suretle adanmışsa adandığı andan itibaren yerine getirilmesi gerekir. Eğer adar bir şarta bağlı olarak adanmışsa, o şart gerçekleştiği andan itibaren kişi bir yükümlülük altına girmiş demektir. Şart gerçekleştiği andan itibaren adağın yerine getirilmesi gerekmektedir. Kişi bir şarta bağlı olarak adak adamış ve o şart da gerçekleşmemiş ise kişinin yine de adağını yerine getirmesinin bir hükmü yoktur. Kişi adak kurbanı keserse bu adak kurbanının etini kişinin yakınları (anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk, torun vs.) yiyemez. Bu kurban etini bu kişiler yiyemeyeceği gibi zenginler de yiyemez. Adak kurbanının etini yalnızca muhtaç kimseler yemelidir. Kişi adak kurbanı keser de bu etten az da olsa yemek isterse şayet, yediği kadar eti ya da etin rayiç bedelini sadaka olarak dağıtması gerekmektedir.

 

Adağın Geçerliliği İçin Aranan Şartlar:

•          Adanan şeyin dinen bir geçerliliği olmak zorundadır. Örneğin; oruç tutmak, kurban adamak, sadaka çıkarmak vb.

•          Adanan şey din ve ahlak kurallarına uygun olmalıdır. Adanan şeyin haramla herhangi bir ilintisi olmamalıdır. Örneğin içki içmek, kumar oynamak vb.

•          Adanan şey ya farz ya da vacip hükmünde bir şey olmalıdır. Hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka çıkarmak, kurban adamak gibi.

•          Kişi mal varlığına dayalı bir adakta bulunduysa şayet, kişinin şu anki durumu bu adağın gerekliliklerini karşılıyor olmalıdır.

•          Adanan şey kişinin önceden ya da şu an yerine getirmesi gereken vaciplerden farklı olmamalıdır. Örneğin namaz kılmak kişiye farz olan bir durumdur, bu da adak olarak adanamaz. Bunlara ek olarak mum yakmak, horoz kesmek, ağaçlara çaput bağlamak ve helva dağıtmak gibi uygulamaların İslam dininde bir yeri yoktur.

•          Adakta bulunan kişinin akıl sağlığının yerinde olması ve ergenlik çağını atlatmış olması gerekmektedir. Çünkü adak da bir ibadettir ve her ibadetin de geçerli olabilmesi için kişinin tam ehliyetinin olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişilerin adak adamasında bir sakınca görülmemektedir.