ARICILIK NEDİR?
ARICILIK NEDİR?

Anadolu topraklarında süregelmiş bir biçimde nesilden nesile aktarılan bir uğraş olarak değerlendirilen arı yetiştiriciliği ülkemizin farklı coğrafyalarında uygulanmaktadır. Arıcılığın temelinde bu çalışkan uçan böceklerden bal alabilmektir. Bu sebepten dolayı arı yetiştiricisi, maddi anlamda gelir getiren bir yoğunlukta süregelen çalışma içinde olmaktadır.

Arılar habitat olarak düşünüldüğünde bu devamlılığı sağlayan en önemli fonksiyondur. Çünkü bitkilerin çoğalmasında önemli yerleri mevcuttur. Bunun yanında arı ürünleri olan bal, propolis, balmumu, arı sütü, polen, arı zehiri gibi insan hayatına katkı sağlayan birçok katkısı mevcuttur. Kırsal alanlarda arı yetiştiriciliği yapacak kişiler kısa zamanda gelir elde etmeye başladığı için sıklıkla tercih edilen bir uğraştır. Ülkemizin bitki örtüsü arı yetiştiriciliğine çok uygun olduğundan dolayı kolaylıkla geliştirilebilir; ancak unutulmaması gereken konu arı yetiştiricisi olabilmek için bir süre profesyonel bir kişiden eğitim alınmalıdır. Her meslekte olduğu gibi bunda da olumlu olumsuz bir sürü etmen olduğu için deneyim gereklidir. Her arı sürüsünde farklı görevde olan arıların doğası bilinmeli ve uygun şartlar hazırlanmalıdır. Arıcılık yapabilmek için gerekli ekipman ve malzemenin de temin edilmesi gereklidir.

Üretimde, arı yetiştiricisi rolü önemli bir konumda olduğundan farklı arı ürünlerini bu süreçte sağlıklı şekilde almak gerekir. Bir yandan arı yetiştiriciliği yaparken, bir yandan da devamlılık sağlayabilmek gerekir. Devletin arı yetiştiriciliği konusunda sağladığı teşvik ve katkıları da takip ederek gerekli başvuruları yaptıktan sonra imkanlardan faydalanılabilir.