BESİ HAYVANCILIĞI NEDİR?
BESİ HAYVANCILIĞI NEDİR?

Besi hayvancılığı, ahırlarda ıslah edilen ve cinsleri iyi olan hayvanlar kullanılarak yapılan bir hayvancılık türüdür. Öncelikli amaç hayvanlarda et ve süt verimi sağlamaktır. Bunun için hayvanlara kaliteli hizmet yapılmakta ve kaliteli yem verilmektedir.

Türkiye’de besi hayvanlığı genellikle büyükbaş hayvanlar ile yapılmaktadır. Özellikle et ve süt verimlerinin küçükbaş hayvanlara göre daha çok olmasından dolayı tercih edilen büyükbaş hayvanlara gereken bakım ve beslenmesinin sağlanması gerekmektedir. Küçükbaş hayvanlara göre bakımları daha zordur. Gereken ortamın sağlanması halinde iyi verim elde edilebilir.

Besi hayvancılığı günümüzde, organik besinlere duyulan ihtiyacın ve talebin artması ile çoğalmıştır. Sağlıklı hayvanlar yetiştirmek kaliteli besin üretmek için çok önemlidir. Etin dolgunluğu ve iyiliği, sütün kalitesinin güzel olabilmesi için besi hayvancılığı önemlidir. Sütten iyi verim sağlandığı takdirde, üretilecek süt ürünlerinden olan, tereyağ, kaymak, peynir gibi besinlerde kaliteli olacaktır. Doğal ve organik olarak elde edilen süt ve ürünleri piyasada ilgi görecek ve satışları arttıracaktır.

Günümüz toplumunda teknolojinin gelişmesi ile birlikte insana duyulan iş gücü azalsa da hayvancılıkta makineleşmeye gidilse de besi hayvanı yetiştirenlerin işi zordur. Çünkü hayvancılık yılın her gününde tatilsiz bir şekilde çalışmayı gerektirir. Hayvana düzenli olarak yemini, suyunu vermek ve bakımını yapmak gerekmektedir.

Besi hayvancılığı yapmak için öncelikle uygun alanın seçilmesi gerekmektedir. Ulaşımı kolay olan ahır ve tarıma elverişli toprak olmalıdır. Besi hayvancılığı için diğer en önemli özellikte kesinlikle hayvanın özelliklerinin iyi seçilmesi gerekmektedir. Hayvan çiftlik koşullarına uyum sağlamalı, sürüye adapte olabilmeli ve verilecek yemi yiyebilmelidir.