BOĞALARIN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?
BOĞALARIN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Hayvan yetiştiriciliğinde beslenmenin önemi çok büyüktür. Hayvanların hangi dönemde ve nasıl beslenmesi gerektiği bilinmeli ve ona uygun şekilde besleme yapılmalıdır. Boğaların beslenme dönemleri 3 bölümde incelenir.

Hayvanın fiziksel ve fizyolojik özellikleri beslenmesini etkiler. Beslenme döneminde ilk bölüm hayvanın buzağı dönemidir. Bu dönemde hayvan küçük olduğundan yetişip gelişmesi için gereken miktarda beslemek çok önemlidir. Buzağı dönemi hayvanın doğduğu ilk 6 aylık sürecidir. Buzağıları bu dönemde anne sütü ile beslemek gerekmektedir. Verilecek olan yem kaliteli olmalı ve düzenli bir biçimde beslemesi yapılmalıdır.

Buzağılık dönemi bitince 2. Bölüm olan gelişme dönemi ortaya çıkmaktadır. Bu dönem 6 aylık süreçten sonraki dönemdir ve bu dönemde beslenmeye çok dikkat edilmelidir. Hayvana verilecek olan otlar karışım şeklinde hazırlanarak verilmelidir. Kaliteli ot vermeli ve verilecek olan yeme yonca ile korunga karıştırılmalıdır. Boğa adayı sayılan bu bölümdeki boğaların gelişme ve büyüme göstermesi için verilecek olan otların kalitesi gelişimlerini doğru orantıda etkilemektedir.

Gelişen ve büyüyen buzağılar artık boğa dönemine girmişlerdir. Bu bölümde boğalar yine kaliteli yemlerle ve zengin içerikli besinlerle beslenmelidir. Boğalara havuç vermekte gelişimlerine katkı sağlayan bir besin olacaktır. Boğaların dönemlerine göre beslenmeleri değişmesine rağmen her dönemde aynı olan tek şey kaliteli yem ile beslenmeleri gerekmesidir. Kaliteli yem karşılığında kaliteli süt ve et demektir. Bu sebeple yemin kalitesi düşürülmemeli, uygun olsun diye kalitesi düşük yemler kullanılmamalıdır.