BURSA BESİ ÇİFTLİĞİ GENEL ÖZELLİKLERİ
BURSA BESİ ÇİFTLİĞİ GENEL ÖZELLİKLERİ

Bursa besi çiftlikleri açısından nitelikli şehirlerden bir tanesidir. Bu bölgede hayvancılık faaliyetleri gitgide artmaktadır. Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde büyük ve küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılsa da Marmara bölgesinde bu faaliyetlerin niceliği ve niteliği diğer bölgelere oranla daha da artmıştır. Bursa besi çiftliklerinde hayvanların etinden, sütünden yararlanılır. Sadece bu alanlarda değil, hayvanların derisinden de yararlanılmaktadır. Besi hayvancılığı kavramı; modern ahırlarda, çiftliklerde iyi cins hayvanların yetiştirilmesi demektir. Genelde besi hayvancılığında büyükbaş hayvanlardan yararlanılır. Bunun sebebi ise büyükbaş hayvanların et ve süt bakımından daha zengin olmasıdır. Ülkemiz hayvancılık sektörü için oldukça elverişli bir yapıya sahiptir. Ülkemizde; 25 milyonun üzerinde koyun, 10 milyon civarında sığır ve 7 milyon civarında ise keçi olduğu düşünülmektedir. Bu rakamlara bakılacak olursa ülkemiz dünyada hayvancılık bakımından en müsait ülkelerden bir tanesidir.

Büyükbaş Hayvancılık

Büyükbaş hayvancılık emek ve bilgi isteyene bir iştir. Öncelikle bu iş için hayvanların yaşamını sürdüreceği barınakların iyi bir şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Barınaklar; hayvanların konforunu sağlayacak, et ve sütlerin kalitesi korunacak, çalışma koşullarını destekleyecek ve enerji tasarrufunu sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Barınakların iyi standartlara sahip olması hayvanın et ve süt kalitesini doğrudan etkileyecektir. Yanlış ve elverişsiz bir biçimde tasarlanmış olan barınaklar, hayvanların bazı hastalıklar taşımasına sebebiyet verebilir. Büyükbaş hayvancılık barınağı kurulacak bölgenin eğer şartlar mümkün ise tarıma elverişli olmayan bir bölgede kurulması gerekmektedir. Yani bölgenin yüzde 3-5 oranında eğimli olması, büyükbaş hayvancılık bakımından daha arzu edilen bir durumdur. Buna ek olarak yine tasarlanacak olan barınağın güney cephede olması da gerekmektedir. Bu sayede barınak olumsuz hava şartlarından daha az etkilenecek ve hayvan sağlığı korunmuş olunacaktır. Bunlara ek olarak barınakların tasarımında havalandırma sistemlerine ayrı bir önem verilmelidir. Tavan yükseklikleri, pencereler, kapılar, bacalar, çatılar ve sundurmalar hava akımına elverişli bir şekilde tasarlanmalıdır. Aşırı soğuk havalarda dahi, barınağın sıcaklığını koruma düşüncesi ile havalandırma miktarı kısıtlanmamalıdır. Barınaklar yeterli düzeyde havalandırılmazlarsa eğer, hayvanların sağlığı tehlikeye girebilir yani çeşitli hastalıklara zemin hazırlanabilir.