BURSA KURBAN KESİMİ
BURSA KURBAN KESİMİ

Belirli mal varlığına sahip olan her akıl sağlığına sahip kişi için kurban kesme ibadeti yapmak İslam dinince fark olarak kabul edilir. Bu ibadet kurban bayramının ilk 3 günü içinde kesinlikle İslami usullere göre yapılmalı ve elde edilen fakir kimselere dağıtılmalıdır. Müminler için çok önemli bir ibadet konumunda olan kurban kesimi ülkemizin her yerinde kurban bayramı süresi boyunca titizlik ile yerine getirilir. Her ilde olduğu gibi Bursa kurban kesimi de bayramın ilk günlerinde yapılmaktadır. Yüzyıllardır devam eden bu ibadet sayesinde Müslüman olan kişiler dini vecibelerini yerine getirirken, fakir olan kimseler de bu sayede et yemiş olmaktadır.

Bursa kurban kesimi konusunda son derece titiz davranan bir halka sahip şehirdir. Bu şehirde kurban kesim alanları belediyeler tarafından düzenlenmiş ve halka sunulmuştur. Kurban bayramı süresi boyunca insanlar buraya gelebilir ve vecibelerini yerine getirebilir.

Hangi Tür Hayvanlar Kurbanlık Olmaya Uygundur?

Kurban kesimi konusu çok hassas bir konudur. bu bağlamda her hayvan kurbanlık olarak kesilemez. Kurbanlık olacak hayvanın bir takım şartları yerine getirmesi gerekir. bu şartlar her hayvanda farklılık gösterir. Keçi, koyun ve büyükbaş sığırlar kurbanlık olarak kabul edilir. Bunlara ek olarak deve de kurbanlık hayvanlar arasında yer alır. Bu hayvanların dışında kurbanlık hayvan bulunma. 5 yaşını bitirmiş olan deve, 2 yaşında olan sığır ve manda, 1 yaşını doldurmuş keçi ve koyunlar kurbanlık olarak kesilebilir niteliktedir.

Bursa kurban kesimi de tüm ülkemizde olduğu gibi genellikle bit hayvana 7 hisse girilmesi biçiminde yerine getirilir. Bu durum deve ve sığır için geçerlidir. Keçi ve koyun gibi hayvanların tek hisse kesilmesi daha uygundur. 7 hisse şeklinde kesilen hayvanların etleri hisse sahipleri arasında tartılarak bölüştürülmesi sonucu kesim işlemi tamamlanmış olur. Kesim işlemini ardından eterlin yoksul kimselere dağıtılması ile Müslümanların vecibeleri yerine getirilmiş olur.

Kurban kesimi esnasında kesime besmele çekerek başlamak, hayvanın gebe olmamasına dikkat etmek ve kukalarında küpe bulunmasına dikkat etmek kesim aşaması öncesinde kesinlikle bilinmesi gereken şeylerdir.