BURSA KURBAN KESİMİ ŞARTLARI
BURSA KURBAN KESİMİ ŞARTLARI

Kurban kesim yerleri nasıl olmalı hususunda kesin yönetmelik 2014 yılında yayımlandı. Bu yönetmelik kapsamında artık kurban kesim faaliyetleri; cadde, sokak, park gibi kamuya açık alanlarda yapılamayacak. Yönetmelik gereğince kurban kesimi yapılacak alanın tabanı betonarme bir yapıdan oluşması gerekmektedir. Bursa kurban kesimi alternatifleri açısından boldur. Kurban bayramlarında kesilecek kurbanlar için yönetmeliğe uygun bir mezbaha ya da besi çiftliği bulma zorunluluğu kaçınılmaz hale gelmiştir. Hijyenik bir kurban eti için, kurban kesimi yerinin bazı şartları sağlıyor olması gerekmektedir. İlk şartlardan bir tanesi ortamın tazyikli su imkânının olmasıdır. Ayrıca yine kesim yapılacak yerin ızgaralar ile tasarlanmış olması gerekmektedir. Bu sayede kurban atıkları çevre kirliliğine sebebiyet vermeden kesim işi tamamlanmış olacaktır. Kurban kesiminden sonra hayvanların dışkı vb. atıklarının siyah büyük bir torbada toplanması gerekmektedir. Torbaları tam kapasite kullanmadan 2/3 oranında kullanmak önemlidir. Biriken atıklar torbalarda toplandıktan sonra bu torbaların hijyenik şartlar ile bertaraf ve tahliyesi sağlanır. Eğer kurbanı kestikten sonra hayvanda bir hastalık görüldüyse, söz konusu organ bir çukura gömülerek çukur betonla kapatılmalıdır.

Kurbanlık Hayvan Seçimi

Kurbanlık hayvan seçimi oldukça dikkat edilmesi gereken bir iştir. Öncelikle kurbanlık seçerken hayvanın tüm azalarının tam olması, sağlıklı olması ve olgun olması önemlidir. Kurbanlık hayvan seçerken; deve seçilecekse en az 5, manda ya da sığır seçilecekse en az 2, koyun ya da keçi seçilecek ise de en az 1 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Hayvanların sağlıklı olması da kurbanın hem dini niteliği açısından hem de sağlık açısından oldukça dikkat edilmesi gereken başka bir konudur. Uyuz olan hayvanlar ya da dişleri dökülmüş, dökülmekte olan hayvanlar kurban için aranan niteliklere uygun değildir. Hayvanların bir veteriner kontrolünden geçirilmesi oldukça sağlıklı bir yöntem olacaktır. Küpesi bulunmayan, oldukça zayıf çelimsiz olan, gebe ya da yeni doğum yapmış olan, yüksek ateşi olan, pis kokulu ishali olan, salyası ya da gözde akıntısı olan hayvanlar kurban için aranacak hayvanlarda istenmeyen durumlardır. Seçim yapılacağı sırada bu gibi durumların gözetilmesi gerekmektedir.