BURSA KURBANLIK HİSSE SATIŞINASIL YAPILIR?
BURSA KURBANLIK HİSSE SATIŞINASIL YAPILIR?

Bursa kurbanlık hisse satışı konusunda aranacak bazı şartlar vardır. Dinimizce kesilmesi farz olan ibadetlerden biri olan kurban kesmek, her sene Müslüman ülkelerce yerine getirilen ibadetlerin başında gelir. Kurban kesmek için bir büyükbaşa birden fazla kişi ortak olabilir. İşte buna kurbanlık hisse denilmektedir. Hisse adeti bir büyükbaş hayvan için 7 ile sınırlıdır. Yani bir büyükbaş hayvana 7 kişiden fazla kişi ortak olamamaktadır. Elbette bu bir zorunluluk değildir. Bir kişi tek başına da bir kurban kesebilir.

Kurbanda Hisse Sahipleri İçin Aranacak Nitelikler

  • Kurbanlık hayvan için hisse sahibi olan her kişinin Müslüman olması, aranacak ilk ve en önemli şarttır. Ayrıca bu kişilerin bu hayvanı kesme amaçları kesinlikle kurban ibadeti olmalıdır. İçlerinden bir ortağın kurbanı kesme amacı farz değil de et olursa şayet diğer kişilerin ibadeti de sahih olmayacaktır. Ancak diğer ortakların bu durumdan haberi yoksa sahih olabilecektir.
  • Geçmişte hayvan kesme gibi bir adağı olan kişi varsa şayet, bu adağı kurban ibadeti niyeti adına kesemez. Kurban için ortaklık kurulan bir durumun içine dahil olamaz.
  • Zengin bir kimse sadece kendi adına bir büyükbaş hayvan aldı ise bu durum bu niyetle kalmalıdır. Daha sonradan bu söz konusu büyükbaşa hissedarlar çıkmamalıdır. Kurbana ortak olacak kişilerin tümü aynı niyet etrafında birleşmeli ve bu niyet doğrultusunda kurbanlık hayvan alınmalıdır. Aksi taktirde kurban ibadeti mekruh olacaktır.
  • Büyükbaş bir hayvana ortaklık sayısı 7 ile sınırlıdır. Rakamların çift ya da tek olma gibi bir zorunluluğu yoktur. 3 kişi de ortak olabilir 6 kişi de. Ancak tek sayıda olması sünnet olarak bilinmektedir.
  • Kurban kesildikten sonra tüm hissedarlara kurbanın tüm parçaları eşit bir biçimde paylaştırılmalıdır. Sakatat, yağ gibi parçaların tamamı eşit bir biçimde hakkaniyet gözetilerek dağıtılmalıdır. Hisse sahipleri parçaların tartılmadan paylaştırılmasını istese ve daha sonradan helallik alınsa dahi bu vacip olmayacaktır. Bu sebeple kurban hissedarlarına paylaştırılacak etlerin bir tartı yardımı ile eşit şekilde paylaştırılması, işin dini yönü bakımından bir gerekliliktir.