BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK NEDİR?
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK NEDİR?

Türkiye’mizin tamamı düşünüldüğünde hayvancılık, insanlara yarar sağlayacak hayvanların bakımı, beslenmesi ve üretimi gibi kolları kapsamaktadır. Büyükbaş hayvancılık ise sığırcık, mandacılık ve at, eşek, katır yetiştiriciliği olarak sınıflandırılmaktadır.

Sığırcılık faaliyeti, büyükbaş hayvancılık ana kolunda ülkemiz çapında oldukça gelişmiştir. Besi sığırcılığı kapsamında insan beslenmesi et, süt, dericilik gibi faaliyetlere katkı sağlanmaktadır. Kurban kesmenin de zorunlu olduğu Müslüman toplumlarda büyükbaş hayvan kurban edilmesi uygun görülmektedir. Bu uygunluk, İslami usullere göre şekillenmektedir.

Mandacılık olarak bilinen ve ülkemizdeki popülerliği gün geçtikçe azalan büyükbaş hayvancılık faaliyet olan sığırcılık da et, süt ve dericilik faaliyetlerine zemin hazırlamaktadır. Mevcut hayvan sayısı da azaldığından dolayı, çıkartılan ve sunulan ürünler de doğru orantıda azalmıştır.

Ülkemiz her ne kadar hayvan gücünün yerini motorlu taşıtlar aldıysa da bazı kesimlerde halen at, eşek, katır gücünden faydalanılmaktadır. Günden güne sayısı azalan bu büyükbaş hayvancılık faaliyeti unutulmaya yüz tutmuştur.

Büyükbaş hayvancılık faaliyeti en baştan itibaren bakım, beslenme, üretim ve yetiştirilme olarak devam ettirilmektedir. Maksimum verim alınması gerekli olduğundan uygun şartların oluşturulması kaliteli üretim için zorunlu kılınmaktadır. Devlet teşvikleri de mevcut olduğundan dolayı, büyükbaş hayvancılık faaliyetleri önemini devam ettirmektedir. Bölgesel ve iklimsel özellikleri de uygun olması ile çok çeşitli bölgelerde teşvik imkanları girişimciler için incelemeye sunulmaktadır. Kredi imkanları ile birleştirilen teşvikler kolay ödeme imkanlarını da beraberinde getirmektedir.