BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA İŞTAHSIZLIK
BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA İŞTAHSIZLIK

Büyükbaş hayvanlarda gözlemlenen birtakım hastalıklar vardır. Bu hastalıklardan biride iştahsızlıktır. İştahsızlık hayvanlarda çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Büyükbaşlarda iştahsızlık gözlemlenmesinin sebepleri bu şekilde sıralanabilmektedir;

  1. Yutak ya da yemek borusunun çeşitli sebeplerden dolayı tıkanması: Hayvanların normal her zamanki gibi beslenmelerinin dışında başka bir gıda ile beslenmeleri yemek borusunun tıkanmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca çiğnemeden yutulan gıdalar da yutak ve yemek borusunda tıkanmalara sebep olabilir. Bu rahatsızlığın belirlenmesi için hayvan gözlemlenmeli, normalden fazla salya akıntısı, huzursuzluk ve iştahsızlık ile kendini gösterebilmektedir. Bu rahatsızlığın oluşmasını engellemek için hayvanın otlandığı yere dikkat edilmesi gerekir.
  2. Basit hazımsızlık: Bu hastalığı hayvanlarda iştahsızlığa sebep olmaktadır. Basit hazımsızlık bir ön mide rahatsızlığıdır. Hastalığa sebep, taze yemlerin fazla verilmesi, donmuş ve küflenmiş besin verilmesidir. Hastalığın en belirgin belirtisi süt verimindeki düşüş ve işkembedeki dolgunluğun kaybolmasıdır. Bu hastalığın oluşmaması için büyükbaş hayvanlara ani besin değişikliği yapılmamalıdır.
  3. Midenin yer değiştirmesi: Genellikle ineklerde görülen bir rahatsızlıktır. Sebebi konsantre yemin çok kaba yemin az verilmesidir. Belirti olarak iştahsızlık ve süt veriminde azalma gözlemlenir. Hastalığın oluşmaması için kaba yem ile konsantre yemin dengeli bir biçimde verilmesi gerekir.
  4. Rumen hipoaktivitesi: Bu hastalığın oluşmasının en büyük sebebi yemin kalitesiz olmasıdır. Bazı durumlarda ise yemin enerji ve protein dengesi olmamasından dolayı da ortaya çıkabilmekte olan bir rahatsızlıktır. En önemli belirtileri karında sarkıklık, süt veriminde düşme ve vücudun orantısız büyümesi olarak bilinmektedir.
  5. Rumen asidozu: Hastalığın belirtileri hayvana yedirilen besinlerde şeker oranı yüksek, tahıl tanesi ve ekmek artıklarıdır. Bu hastalığın en büyük belirtisi iştahsızlıktır. Büyükbaş hayvan hastalık sırasında durgunlaşır ve hastalığın ilerlemesi durumlarında ishal gözlemlenebilir. Hastalığın oluşumunu önlemek için hayvanlara yemlerin ıslatılarak verilmesi ve ani besin değişikliklerinden kaçınmak gerekir.