BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA TIRNAK HİJYENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
BÜYÜKBAŞ HAYVANLARDA TIRNAK HİJYENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hayvanların sağlığı bir işletme için oldukça önemlidir. İyi bir verim sağlanabilmesi için hayvanların bakımlarına oldukça önem verilmelidir. Bu açıdan büyükbaş hayvanların tırnak hijyeni topal olmamaları için gereklidir. Topallık hayvan refahı için önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken bir hastalıktır.

İneklerde topallıktan dolayı süt verimlerinde azalma görülmektedir. Sürülerde topallık aniden görülmenin haricinde kademeli bir şekilde de olabilir. Ayrıca topallık yanlış beslenme sonucu da görülebilmektedir.  

Büyükbaş hayvanlarda tırnak hijyeninin önemi topallık sonucu verimin azalmasına sebep olacağından çok dikkat edilmelidir. Topallık kademeli olan hayvanlarda hijyensizlik sonucu ortaya çıkarken ani olanların sebebi düşme ve yaralanma sonucudur.

Topallık için hayvanların yürüyüşleri gözlemlenmeli ve eğer topallık yaşayan bir hayvan varsa ilgili veterinere gösterilmelidir. Durum aksatılmamalı bir an önce tedaviye başlanmalıdır. Süt veriminin düşmesinin haricinde başka sorunlara da yol açabileceği unutulmamalıdır.

Tırnak hijyeni sağlanabilmesi için sığırlara yılda 2 defa tırnak bakımı yapılması gerekmektedir. Ayrıca işletmelerde topallık giderilmesi için ayak havuzu bulundurulmalı ve ayak havuzlarına konulan suyun sığırların tırnak hizasına gelecek şekilde olmasına özen gösterilmelidir. Düzenli olarak yapılan ayak havuzu uygulaması ile sürüdeki topallık en aza indirilebilir.