BÜYÜKBAŞLARDA PARAZİTLER NEDEN OLUR?
BÜYÜKBAŞLARDA PARAZİTLER NEDEN OLUR?

Hayvanlarda oluşan parazitler, onların vücudundan beslendikleri için hayvanları cansız, kansız bırakırlar ve bu sebeple çok tehlikelidirler. Parazitler genel anlamıyla, bir canlı vücudunda yaşayarak onlardan beslenmektedirler.

Parazitler genel olarak 2 farklı şekilde gruplanırlar. Bunlar; iç ve dış parazitlerdir.

Hayvanlarda Oluşan İç Parazitler

İç parazitler büyükbaşlarda genellikle akciğer, karaciğer ya da mide ve bağırsakta bulunurlar. Karaciğere yerleşen önemli parazitlerden bazıları; kum kelebeği, yaprak kelebeği ve yılan kelebeğidir. Karaciğerde bulunan kum kelebeği olarak adlandırılan parazitler safra kesesine yerleşirler. Yumurtaları dışkı yoluyla dışarı çıkar. Sığırlar bu parazitleri sümüklü böceklerin otlar arasında bırakması ile birlikte alırlar.

Yaprak kelebeği olarak adlandırılan parazitler ise, yine kum kelebeğinde olduğu gibi sümüklü böcekler sayesinde oluşur.

Yılan kelebeği diye bilinen bir diğer parazitin oluşumu da yine sümüklü böcekler sayesinde olur ve sığırlarda sıklıkla görülmektedir.

Akciğerde bulunan parazitler akciğer kıl kurtları olarak da adlandırılır. Bu parazitler sığırların akciğerlerine yerleşir ve orada iltihap oluştururlar. Akciğer kurtlarının oluşumu mevsimsel olarak ve meranın ilaçlama zamanı gibi birçok nedenden olabilmektedir. Akciğer kurtları genel olarak yağışın çok olduğu yerlerde daha ağır hissedilmektedir. Tedavisi için yılda en az 2 defa meralar ilaçlanmalıdır.

Mide ya da bağırsakta oluşan parazitlerde dışkı ile ortaya çıkmaktadır. Bu dışkının bulaştığı otlardan yiyen diğer hayvanlara da kolaylıkla geçebilmektedir.

Hayvanlarda Oluşan Dış Parazitler

Dış parazitler hayvanların derisinde oluşan parazitlerdir. Uyuz diye de bilinen parazitler hayvanlarda kaşıntıya ve deri tahrişine yola açmaktadır. Uyuzun meydana gelmesine sebep olan uyuz böceği olarak bilinen ve çok küçük böceğin ısırarak deri altına yerleşmesi ile oluşmaktadır. Uyuzun ilaç ile tedavisi mümkündür. Uyuz genellikle zayıf hayvanlarda görülmektedir.

Dış parazitlerden biri de kenedir. Keneler hayvanlarda çok ciddi hasarlara sebep olabilirler. Keneler hayvanların kanlarını emerek yaşamlarını sürdürürler ve kanlarını emdikleri yerde hasar bırakırlar. Bu sebeple de hayvandan hayvana bulaştırırlar.

Hayvanların parazitlerden korunabilmesinde otlatmanın önemi büyüktür. Hayvanlar meralarda sağlıklı ve hijyenik bir biçimde otlatılırsa hastalıklara yakalanma riski düşer.