BÜYÜKBAŞLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI
BÜYÜKBAŞLARDA SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Büyükbaş hayvanlarda da sindirim sistemini etkileyen birtakım rahatsızlıklar görülebilmektedir. Bu rahatsızlıklardan dolayı hayvanın verimi düşebilir hatta ciddi rahatsızlıklar ölümle bile sonuçlanabilir. Bu sebeple hastalıkları tanımalı ve teşhisini erken koyabilmek gerekir. Peki nedir bu hastalıklar? Gelin inceleyelim.

Basit Hazımsızlık

Büyükbaşlarda en sık karşılanan hastalıklardan biridir. Bu hastalığın oluşum nedenlerinin başında küflenmiş besinler ve ani besin değişiklikleri gelmektedir. Hayvanlarda bu hastalığın olduğunu süt verimindeki düşüş ve iştahsızlık ile anlamak mümkündür. Bu hastalığın olmasını önlemek için ani besin değişiminden kaçınmalı, farklı bir besine geçilecekse alıştıra alıştıra verilmelidir.

Yutak ve Yemek Borusunun Tıkanması

Büyükbaşlar çiğnemeden yuttukları besinlerden dolayı yemek borusunu ve yutağının tıkanmasına sebep olurlar. Bu hastalığın belirlenmesi zor olmaz çünkü hayvanlarda ani huzursuzluk ve salya akışı gözlemlenir. Bu hastalığın oluşumunu önlemek için büyükbaşları çöplük tarzı yerlerde otlatmamak gerekmektedir.

İşkembe İçeriğinin Yetersiz Olması

Enerji ve protein eksikliği ya da dengesinin bozulması ile birlikte kalitesiz besin yedirilmesi ile birlikte meydana gelen bu rahatsızlık genellikle büyükbaş yetiştiricileri tarafından hastalık olarak değerlendirilmemektedir. Büyükbaş hayvanlarda bu rahatsızlığın belirlenmesi için hayvanlarda ekstra bir iştah ve süt veriminde azalma gözlemlenebilir. Bu hastalıktan korunmak için kalitesiz yem ile beslenmemeleri gerekmektedir.

Midenin Yer Değiştirmesi

Hastalığın en önemli oluşum nedeni kaba yem ile konsantre yem miktarının dengeli bir şekilde verilmemesidir. Kaba yemin az yedirilmesi hayvanlarda işkembenin yeterli miktarda dolmaması demektir. Bu sebeple midede sindirimden dolayı genişleme olur. Bu hastalık genellikle iri ineklerde görülmektedir. Hastalığın nedeni yaşlılık ve hareketsizlik vardır. Belirti olarak iştahsızlık ve az dışkılama görülebilir.

Mide Ülseri

Mide ülseri bazı durumlarda hayvanlarda doğum zamanlarında stres hallerinde, tane yem ile beslenme ve buzağılarda kötü yemle beslenmeden dolayı oluşabilen bir hastalık türüdür. Bu hastalığı taşıyan hayvanlarda genellikle zayıflama, iştahsızlık, huzursuzluk görülür.