ÇİFTÇİLİK NEDİR? NASIL YAPILIR?
ÇİFTÇİLİK NEDİR? NASIL YAPILIR?

Çiftçilik, toprağın işlenerek, tohumlama, ekme, biçme eylemleri ile yenilebilir türde bitkileri yetiştirme eylemi ve sürecidir. Aynı zamanda hayvan ya da hayvan ürünleri üretimi de çiftçilik süreçlerine dahildir. Çiftçilik, tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilerin aynı zamanda yaşam tarzlarını da belirler.

Ülkemizde sanayileşmenin ve şehirleşmenin artış göstermesi ile birlikte kişilere “Çiftçilik Yapmak Nedir?” sorusu sorulduğunda, kişiler fazla hayalperest ve romantik cevaplar vermekte bunlar “horozlar ötüyor, çiftçiler traktör kullanıyor, keçileri sağıyor vb. gibi” cevaplardır. Ancak çiftçilik, gıda fiyatlarının   durumu ve son senelerde yaşanılan mevsim değişiklikleri ile birlikte zor bir iş olmakta.

Eski zamanlarda, bir çift hayvan ve sabanla yapılan tarımsal faaliyetler çiftçilik olarak adlandırılırken bugün modern makinalar ile uygulanan çiftçilik büyük bir endüstri olarak nitelendirilmektedir. Başlı başına birçok kişinin istihdam edildiği alan diğer yandan da büyük bir geçim kaynağı olmakla beraber ekonominin temel yapı taşlarından biri olmuştur.

Çiftçilik Nasıl Yapılır?

Yetiştirilecek ürünün kâr marjını göz önünde bulundurarak, nerede yetiştireceğiz iyi karar verilmelidir. Hangi ürün, nerede, ne kadar karlılıkta gibi analiz çalışması ile başlanmalıdır.

Bu kararlar doğrultusunda;

 • Kurulum maliyeti,
 • Sera söz konusu ise ekipman maliyeti,
 • Toprak ekimi için toprağın hazırlık maliyeti,
 • Tohum ve bitki maliyeti,
 • Sulama maliyeti,
 • Gübreleme maliyeti
 • İşçi ve işçilik giderleri
 • Makine maliyeti
 • Depolama giderleri
 • Nakliye giderleri
 • Ödenecek sigortalar

vb. tüm yapılacak harcamalar en başta listelenmeli ve karlılık analizleri sağlanmalıdır.

Çiftçilik işi sadece mahsul yetiştirmek değildir. Aynı mahsulü aynı şartlar altında yetiştiren birçok çiftçi arasında değerlendirmeler yapıldığında, hepsi birbiri ile eşdeğer şartlar altında ürün üretiyor olmasına rağmen çiftçilerden sadece birinin daha yüksek fiyata ürününü sattığını görmek mümkün oluyor. Bunun asıl sebebi araştırmak ve ürettiği üründen nasıl değerler yapılabileceğinin analizleri sağlamaktır.

Mevcut düzende bitkilerin yeni yetiştirme teknikleri, yetiştirilen ürünlerin potansiyel pazarları, yetiştirilen ürünlerin değişik şekillerde kullanım alanlarının yaratılması, tarım arazisinde mevcut mevsimsel şartların da göze alınarak yeni karlı mahsul üretme çabalarının tamamı için çiftçilerin, dünya üzerinde yapılan tarım çalışmaları da dahil araştırma yapmasını getirmektedir.