ÇİFTLİK KURULUMU NASIL YAPILIR?
ÇİFTLİK KURULUMU NASIL YAPILIR?

İlk çağlardan beri hayvanlarla uğraşmak konusunda bulgulara ulaşabiliyoruz. Yerleşik yaşama geçiş yaptıktan sonra, besin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kurulumlar yapılmaya başlanmıştır. Modern anlatımla çiftlik kurulumu, böylece başlamış oldu. Verimli ve sağlıklı bir üretim yapabilmek için gerekli olan şartları kısaca gözden geçirelim.

Çiftlik kurulumu yapmadan önce alanın kararı verilmeli ve uygun altyapı seçilmelidir. Proje aşamasında gerekli izinler alınarak doğru adımların atılması gerekir. Hayvan cinslerinin seçimi ve sonrasında ihtiyaçlarına uygun bir zemin hazırlanması gerekir. Hayvancılık faaliyetleri konusunda yeterli bilgi sahibi olunması ve bilgiye sahip kişilerin bünyede bulundurulması gerekir. Devlet tarafından verilen teşvik ve krediler incelenerek, uygun olanlara başvurulmalıdır. Çiftlik kurulumu yapılmadan önce tüm proje tamamlanmış olmasına özen gösterilmelidir. Her arazi, çiftlik kurulumu için uygun görülmez. Bu yüzden çiftlik işletmesine uygun bir proje hazırlanmış ve onaylatılmış olmalıdır. Daha sonradan izin değişikliği zor görüneceğinden sizi uğraştıracak ve vazgeçmenize sebep olacaktır. Hayvancılık ihtiyaçları için farklı kurulumlar yapılması gerekir. Kümes hayvancılığı, küçük ve büyükbaş hayvancılık, arıcılık vb. faaliyetler için birbirinden bağımsız şekilde proje ilerletilir.

Hayvanlarla iç içe büyüyen bir kişinin ortama alışık olması ve neyi nasıl yapacağını çocukken öğrenmiş olması da önemlidir. Bu kişiler, çiftlik kurulumu aşamasında daha çabuk tecrübe sahibi olurlar. Günlük faaliyetlerde el yatkınlığı ve çabuk öğrenilmesi size destek olacak ve ilerleyen zamanlarda müdahale şansınızı yükseltecektir.