DAMIZLIK HAYVAN SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?
DAMIZLIK HAYVAN SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Yetiştiricilerimiz için en dikkat edilmesi gereken, damızlık olacak hayvanları neye göre seçmeleri gerektiğidir. Hayvanların damızlık olarak kullanılması için besin kaynağı olan süt, et ve döl veriminin iyi olması gereklidir. Ayrıca hayvanın dış görünüşü de önemlidir. Hayvanın vücut yapısındaki değişim et ve süt verimini önemli ölçüde etkiler.

Yetiştiriciler işletme kurarken üretecekleri besin maddesini bulundukları bölgede pazarlama kolaylıklarını araştırmalıdırlar. Bunu iyi tespit etmeleri ve buna göre süt sığırcılığı veya besi sığırcılığı yapmaya karar vermeleri gerekmektedir. Bundan sonra ise satın alıp bakacakları hayvandan ne kadar verim beklediklerini hesap etmelidirler. Hayvan yediği yemin ne kadarını besin olarak verecektir. Bunun iyi hesap edilmesi gereklidir. Eğer hayvanın beslenmesinde sorun olursa ve yeteri kadar yem verilmezse istenilen süt ve et miktarı alınamayacaktır. Bunun için öncelikle küçük cüsseli hayvanların seçilmesi gerekmektedir. Böylece yem masrafı azalacaktır. Süt veya et ideal değerde satıldığında orta cüsseli ve süt verimi yüksek hayvanlar seçilmeli ve besleme düzeyi artırılmalıdır.

Öncelikle hastalık riskine karşı, geçmişi ve sağlık statüsü bilinmeyen hayvanlar satın alınmamalıdır. Satın alınacak damızlık hayvanların sağlığından ve veriminden emin olunmalıdır. İşletmeler, önceliği kendi bünyelerinde bakım-besleme ve ıslah çalışmalarına vererek, mevcut hayvan varlığının kalitesini ve sayısını artırmalıdır. Sürüye katılan yeni hayvanların uyum sorunu (adaptasyon) dışında, sürüde sağlık riski ve stres yaratacağı unutulmamalıdır.

Bulunulan bölgeye, amaca ve işletmede hayvanlara sağlanan barınak, bakım ve besleme, çevreden alınabilen hizmetler, coğrafik yapı, pazar vb. şartlara göre ırk tercihi yapılmalıdır. Barınak, bakım-beslenme gibi altyapı şartları yeterli olarak sağlanamıyorsa, yüksek verimli kültür ırkları yerine, zor şartlarda yaşamaya daha yatkın olan kültür melezi veya yerli ırk hayvanlar tercih edilmelidir.

Damızlık Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Damızlık seçiminde bilen birinden destek alınmalıdır.
  • Bakım ve beslemede yetersizlik veya çeşitli hastalık ve zararlılara maruz kalmış buzağılar, kavruk olabileceği gibi verimlerinin de düşük kalması kaçınılmazdır.
  • Damızlıkların zayıf veya aşırı yağlı olması, hayvandan beklenen performansı düşürebileceği gibi birçok sorunla karşılaşma riskini beraberinde getirmektedir. Söz konusu risk hayvanın yaşına ve fizyolojik özelliklerine bağlıdır.
  • Gebelik süresi düşük olan hayvanlar işletmeye daha iyi adapte olacağından maksimum 7 aylık gebe hayvanlar işletmeye alınmalıdır.
  • Yaşlı hayvanların diğer hayvanlara göre sağlık risklerinin de yüksek olduğu unutulmamalıdır.
  • Damızlık dişi sığırlarda dış görünüşe göre değerlendirme yapılırken; aynı ırk için farklı ülkelerin farklı bölgelerinde, yetiştirme amaçları doğrultusunda farklı tercihlerin ve tiplerin olduğu gerçeği unutulmamalıdır.
  • Damızlık hayvanların hayvan pazarlarından seçilmesi halinde, gelen hayvanlar ile birlikte tedavisi zor birçok hastalığı da beraberinde getirme ihtimali unutulmamalıdır.