DANA VE DÜVELERİN BAKIMLARI BESLENMESİ
DANA VE DÜVELERİN BAKIMLARI BESLENMESİ

Dana ve düvelerin bakımı ve nasıl beslendikleri iyi birer inek ve buzağı olabilmek için çok önemlidir. İnek oldukları zaman ki süt verimliliklerini önemli yönde etkileyen beslenmelerini dikkatli ve özenli bir şekilde yapmak gerekir. Düve adaylarına da iyi bakım ve besleme olanakları sağlanırsa gebe kalmaları ve süt verimlilikleri olumlu yönde etkilenmektedir.

Damızlığa ayrılan danalar daha özenli bakılarak yetiştirilmelidir. Bunlar damızlık verimini etkilediği için dikkat edilmelidir. Buzağılarda bakım ve beslenme sonrası verim alınamıyor gibi görünse de büyüyüp geliştikten sonra verim almaya başlanmaktadır.

Meralarda yetiştirilecek olan dana ve düveler eğer meranın kalitesi iyi değilse ek olarak kaba yem ile beslenmelidir. Merada olmayan hayvanlar ise çok iyi beslenmelidir. Yemlerin yanında, kaliteli kuru ot, kuru yonca da yedirilmelidir. Kesif yem miktarı günde yarım ile iki kilo arasında verilebilir.

Yeni gelişmekte olan erkek ve dişi danalar aynı ortamda bulundurulmamalıdır. Aksi halde gebe kalınabilir ve bu tercih edilmez. Ayrı ortamlarda yetiştirilmeleri gerekmektedir. Beslenmelerinin iyi olması dışında bakımlarına da çok dikkat edilmelidir. Danaların bakımında öncelikle tırnaklarının temiz ve kuru kalmasına özen gösterilmelidir. 8 aylıkken aşı uygulanmalı ve yaşadıkları ortamın sıcaklığına özen gösterilmelidir.

Düveleri beslerken kullanılan yemin kalitesine ve miktarına da dikkat etmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki düveler kolaylıkla yağlanabilen bir hayvandır. Yağlanan düveler kalitesiz bir yaşam sürmektedir ve bu tavsiye edilmez.