GELENEKSEL HAYVANCILIK MÜMKÜN MÜ?
GELENEKSEL HAYVANCILIK MÜMKÜN MÜ?

Yeni nesil hayvancılık ile birbirine çok benzeyen ama farklı yönleri bulunan geleneksel hayvancılık, babadan oğula geçen kendine özgü yöntem ve kurallar ile nesilden nesile aktarılmaktadır. Yüksek verim ve sağlıklı bir hayvan ömrü için ideal görünen eski tip hayvancılık sistemleri günümüzde yerini kâr payı yüksek olan şekle bırakmıştır.

Verimli hayvanlara sahip olmak için elde olan tüm şartlar olumlu olarak kullanılmalıdır. Doğumdan itibaren yapılan aşılar, verilen doğal gıdalar ile büyümeleri teşvik edilen hayvanlar, sağlıklı nesillere zemin hazırlamaktadır. Geleneksel hayvancılık denilince ilk akla ilkel yöntemler gelse de en doğru hayvancılık biçiminin bu olduğunu söylemek doğru olacaktır. Farklı deneyimlerle sabit olan her türlü sonuca ulaşılmış bir deneyimler bütünü olarak geçen geleneksel hayvancılıkta yanıma payı da düşüktür. Çünkü farklı kişiler tarafından en doğru bilgiye ulaşılmıştır. Kişinin emeğini gelire dönüştürmesi günümüz şartlarında biraz zor görünse de imkânsız değil yeter ki kişi bunu istesin. Yeni nesil teknoloji ile birleştirilerek ortaya çıkartılan modern hayvancılık, teknik anlamında da kusursuz bir yapıya bürünmektedir. Böylece en az zararla en verimli hayvancılığı bizlere sunmaktadır.

Her toplumda hayvancılık yapan ve gelirini bu sayede edinen bir kesim mutlaka bulunmaktadır. Geleneksel hayvancılık olarak adlandırılan ve eski nesillerin daha çok uğraştığı şekli ile bilinen hayvancılık teşvik edilerek olması gereken seviyeye getirilebilir. Bunun için alınacak devlet teşvikleri çok önemlidir.