HAYVAN ÜRETİMİ
HAYVAN ÜRETİMİ

Ülkemizin ana geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktır. Hayvancılık faaliyetleri ülkemizin hemen her yerinde büyükbaş, küçük baş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği olmak üzere sınıflandırılır. Modern mandıralarda yapıldığı gibi, geleneksel usullerle de hayvancılık yapmak mümkündür. Hayvan üretimi yapmaya karar vermenin ardından hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgimiz yoksa, bilgi sahibi bir ortak bulmamız faydalı olacaktır. Birçok kişinin hayvancılık faaliyetlerini iyi bilmemesi nedeni ile yanlış yetiştirme teknikleri ortaya çıkmıştır. 

Hayvan Çiftliğinde Arazi Seçimi
Hayvan yetiştiriciliği yapmadan önce, hayvan çiftliği kurmamız gerekir. Hayvan çiftliği kurmanın basit ama önemli birkaç küçük püf noktası vardır. Bu püf noktalarının başında arazi seçimi gelir. Sağlıklı bir hayvan yetiştiriciliği yapmak için arazi seçiminde doğru kararlar vermek gerekir. Birçok kırsal alanda hayvan yetiştiriciliği yapılacak bölgeler, devlet teşvikleri ile önceden belirlenmiş türdedir.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının belirttiği yerler dışında kurulan hayvan çiftliklerinde yapılan hayvan üretimi, usulsüz hayvan yetiştirme olarak tanımlanır. Usullere uygun yetişmesi tamamlanmayan hayvanların, tüketilmesinin ardından bir takım sağlık sorunları yaşanması mümkün olacaktır.  Hayvan üretimi yapılacak arazinin şehir merkezlerine yakın olması ve iklim koşullarının çok sert olmaması önemlidir.

Hayvan Cinsi Seçimi
Tesisinizi kurduktan sonra hayvan çiftliğinde görev yapacak veteriner ve hayvan bakımcıları çalıştırmanız gereklidir. Bütün bu işlemlerden sonra hayvan cinsi ve hayvan ırkı belirleme aşamasına geçilir. Eğer süt üretimine yönelik bir çiftlik kurmayı düşünüyorsanız süt verimi yüksek olan büyük baş ve küçük baş hayvan ırkları seçilmeli, eğer et üretimi üzerine bir çiftlik kurmayı planlıyorsanız et verimi iyi olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkı seçimini yapmalısınız


Irkı ve yaşı ne olursa olsun büyükbaş hayvanların performansından en üst seviyede yararlanılmak isteniliyorsa, hayvanların barınaklardaki temiz hava ihtiyacı eksiksiz bir şekilde karşılamalı ve barınak zemini düzenli olarak temizlenmelidir. Sağlanacak olan temiz hava ve zemin, verim artışının yanında ayak ve solunum sistemi ile diğer hastalıkların önlenmesinde önemlidir.

Hayvan Yetiştiriciliğinde Toprak
Toprağın canlılığını, üzerinde yetişen bitki artıkları ile onları değerlendiren ve toprağın içinde yaşayan mikroorganizmalar sağlar. Toprak, ancak bitkiler tarafından korunur ve canlılığı devam ettirilir. Erozyonda kontrolsüz otlatmanın çok önemli etkisi vardır. Otlayan hayvanlar tırnakları vasıtasıyla toprağı sıkıştırarak infiltrasyon oranını azaltır ve strüktürü bozarak toprağı parçalanmaya uygun hale getirmekte, böylece toprakları rüzgâr ve su erozyonuna karşı hassaslaştırmaktadır.  Bu nedenle toprağın hayvandan yararlanması ve hayvanın topraktan yüksek verim olması, sağlıklı yetiştiricilik için önemlidir.