HAYVAN YEMLERİ
HAYVAN YEMLERİ

Hayvanların yaşaması, onlardan verim alınması gayesiyle yedirilen bir veya birden fazla hammaddenin karışımı hayvan yemi olarak adlandırılır. Hayvan yemlerinin amacı, hayvan yetiştiriciliği yapan kişilerin besledikleri hayvanlar üzerinden daha yüksek verim almasıdır. Hayvanların gezmesi kadar serbest otlanmasının önemli olduğu sağlıklı hayvan yetiştiriciliğinde, serbest otlamanın dışında kullanılan hayvan yemleri nelerdir gelin beraber inceleyelim.

KALİTELİ BİR YEMDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER NELERDİR ?
- Yem hayvana hangi amaç için veriliyorsa o amaca ulaştıracak tüm besin maddelerini, gerekli miktarlarda vermek gerekir. Yeterli yemleme yapılmamış hayvanlarda, yüksek verim elde edilemeyecek ve lezzetli bir besi yetiştiriciliği yapılamayacaktır.
- Vücutta kolay hazmedilecek hammaddeler kullanılmalıdır. Kolay hazmedilen besinler yetiştirilen hayvanlardan elde edilecek ürün kalitesini yükseltir. Sağlıklı ve güvenilir yetiştiricilik için dikkat edilmsi gerekenler arasındadır.  
– Kaliteli bir yemde karışım tam olmalıdır. Hayvana 100 gramda yem verilecek olsa, 500 gramda yem verilecek olsa içerisinde aynı besinlerin eşit miktarda dağılmasına dikkat etmek gerekir.
-  Kaliteli yemin bileşimi değişken olmamalıdır. Bugün üretilenle üç ay sonra üretilen yem aynı kalitede olmalıdır. Hayvana verilecek olan yemlerde kaliteli farkı lezzetli üretim yapılmasına ve hayvanlarda verim düşmesine neden olacaktır. Bu da yem üretici ve tüketicilerini eşit miktarda etkiler.
- Yem içerisinde bulunan hammaddelerin öğütülmesi iyi olmalıdır. İyi öğütülmemiş yem hayvanda gaz oluşmasına neden olur. Oluşan gaz ile hayvan serbest otlama da zorlanacak ve gezmesi engellenmiş olacaktır.
 - Kullanılan tüm hammaddeler taze olmalıdır. Hammadde bayatladıkça besin değerleri azalır, kalitesi bozulur, küflü olan maddeler zehirlenmelere sebep olabilir. Zehirlenme olması durumunda üretici ve tüketici olumsuz etkilenir. En önemlisi insan sağlığı ile oynanmış olur ve zehirlenmeler boy gösterir.
- Yemin kendisi de küflenmemiş, kokuşmamış ve etiketindeki, üretim tarihi üzerinden fazla zaman geçmiş olmamalıdır. 
 - Üretilen hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde kullanıldığı dikkate alınarak, zararlı besin maddelerine bulaşmamış olmasına dikkat etmek gerekir.
 - Yemler genel olarak kapalı ambalajlar içerisinde satılır. Paketlenmiş yemlerin ambalajları muntazam olmalı açık, delik daha önce kullanılmış olmamalıdır. Yem etiketinde bildirilen bilgilerin doğru olmasına dikkat etmek gerekir.
 - Depolama şartlarına dikkat etmelidir. Nem yapmaması ve kullanım tarihi geçmemesi yemler için çok önemlidir.