HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ SORUNLARI
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ SORUNLARI

Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin bir parçasıdır. Çünkü tarımsal üretim ile elde edilen bitkiler, hayvan yemi olarak önemli bir besin kaynağıdır. Ancak tarımsal üretim için de hayvanların gübresine ihtiyaç vardır. Bu yüzden hayvan yetiştiriciliği ile tarımsal üretim ayrılmaz bir bütündür.

Ülkemiz hayvancılığı genel olarak küçük işletmeler halindedir. Bu işletmeler kendi olanakları ile teknolojiden pek yaralanamamaktadır. Bunun sonucu olarak hem işletme maliyetleri hem de çiftçinin iş gücü sürekli yüksek olmaktadır.

Ülkemiz topraklarını etkin kullanma da en fazla rol oynayan hayvancılık büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıktır. Ülkemizin kıt kaynaklarıyla en az yatırımın en fazla gelir sağlayacağı alan küçük çiftçilerimizindir. Buna bağlı olarak hayvan yetiştiricilerinin iş yükü oldukça fazla olmaktadır.

Türkiye hayvancılığının geliştirilmesi için ülkemizde pek çok girişimler yapılmıştır. Bunlar teknolojiyi kullanarak yapılan süt sağma makinesi, ya da tarımsal araçlar olarak düşünülebilir. Ancak bu girişimler temel yapı ve yetiştiricinin özellikleri göz ününe alınmadan yapıldığı için başarısız olmuştur. Bu yüzden parasal kaynaklar gereksiz şekilde harcanmıştır. Hayvansal üretimi teşvik etmek için kredi ve düşük fiyatlı hayvan satışı yapmak yeterli değildir. Gerçek teşvik hayvansal üretimi karlı kılacak ekonomik ortamı sağlamaktır.

Ülkemiz hayvancılığın sorunları esas olarak yapısal özelliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden ilk önce yapısal özelliklerimize göre hayvancılığa yön vermemiz gerekmektedir. Hayvancılık işletmelerimiz küçüktür. Küçük işletmeler alt yapı açısından eksiktir. İşletmeler mevcut olan kooperatif, birlik ve köylere hizmet götürme birliği gibi örgütlenmeler ile bölünmelere neden olunmuştur.

Üretilen ürünlerde kalite çok önemlidir. Sadece bu eksiklik yüzünden ülkesel kayıplar çok büyüktür. Kaliteli üretim için ayrı bir destekleme yöntemi geliştirilip uygulanmalıdır.

Bir diğer sorun ise hayvan yetiştiricilerinin yeterli kazancı sağlayamamasıdır. Et, süt, yumurta vs. gibi besin kaynağı olan hayvanlara gereken ilgi gösterilmemesi sonucu kaliteli üretim gerçekleşmediği için kalite azalmaktadır. Ayrıca kazanç sağlayamayan yetiştiricilerden dolayı ülkemizde teknolojinin gelişimi ile birlikte başka sektörlere yönelim söz konusu olmuştur. Bu yüzden hayvan yetiştiricisi bulmakta zorlaşmıştır. Bu sorun ancak yetiştiricilere verilen eğitim ile çözülebilir. Çünkü eğitim sonrasında  hayvan yetiştiriciliğinde daha bilgili olup sonucunda da daha kaliteli ürünler elde edilebilecektir.