HAYVANLARIN SU TÜKETİMİ NE KADAR ÖNEMLİ?
HAYVANLARIN SU TÜKETİMİ NE KADAR ÖNEMLİ?

HAYVANLARIN SU TÜKETİMİ NE KADAR ÖNEMLİ?

İnsanlarda olduğu gibi tüm hayvanların da su ihtiyaçları günlük olarak önemlidir. Mevsimsel şekilde değişmekte olup, yaz aylarında artmaktadır. Vücuda alınan ve kullanılan su olarak farklı kategorilerde değerlendirilmesi gereken hayvanların su tüketimi hayati değerlerdedir. Vücutlarının yüzde altmış ile sekseninin su olduğu düşünüldüğünde ihtiyaç değerleri ortaya çıkmaktadır.

Genel olarak düşünüldüğünde hayvanların su tüketimi boyutlarına göre farklı olduğu düşünülse de her hayvanın su ihtiyacı günlük olarak sabittir. Tabi ki cüsseleri önemli bir unsurdur, ama asıl önemli olan aldıkları suyu vücutta ne için kullandıklarıdır. Örnek olarak süt üreten ineklerin su ihtiyacı daha fazladır. Üretim yapan hayvanların su ihtiyaçları sulukların doldurulması ve temiz tutulması ile sürdürülebilir hale getirilir. Küçükbaş hayvanlarda da su tüketimi hayati derecede önemlidir. Tüm türlerinde süt üretimi yapacak ise, farklı değerlendirilmelidir. Kümes hayvanlarında da temiz ve ulaşılabilir suluk sistemi ile ihtiyaçların karşılanmasına özen gösterilmelidir. Tüketimin fayda sağlayabilmesi için kaliteli su ve su verimi sağlanması gereklidir. Bu nedenle tüm canlıların suya erişimi sağlanmalıdır.

Tüm organların doğru şekilde çalışabilmesi ve üretim yapan hayvanların verimli olabilmesi için hayati öneme sahip olan su tüketimine dikkat edilmelidir. Hayvanların su tüketimi bir standart hale getirilmelidir. Mevsim şartları da göz önüne alınarak, hayvanların suya erişimi sınırlandırılmamalıdır. Sağlam bir metabolizmaya sahip olabilmeleri için suyun hayvanlarda da hayati değere sahip olduğu unutulmamalıdır.