HİSSELİ KURBANLIK NASIL OLUYOR?
HİSSELİ KURBANLIK NASIL OLUYOR?

Günümüzde kurban kesecek kişilerin aklındaki en önemli sorulardan biri de hisseli kurbanlık nasıl oluyor sorudur. Çünkü bu konu dinen farklı yorumlar içermektedir. İslam âlimlerinin pek çoğu hisseli kurbanlık konusunda farklı düşünceler ve yorumlar ortaya atmışlardır. Ancak bu konuda bilginlerin ortak noktada buluştukları bir konu mevcuttur. Hisseli kurbanlıkta hisse sayısı yediyi aşmamalıdır.

Hisseli kurban kesecek kişilerin kurban ibadetine niyet etmeleri de ibadetin kabul olması açısından kritik öneme sahiptir. Ortaklardan biri sırf etini kullanmak adına kurbana hisseci olduysa ve bu durum diğer ortaklar tarafından biliniyorsa ortaklardan hiçbirinin kurban ibadeti kabul olmamaktadır. Hisseli kurban kesiminde ortaklardan her biri Allah rızası için bu kesimi yapmalıdırlar.

Hisseli kurbanlık nasıl oluyor konusunda değinmemiz gereken bir başka konuda ortak sayısıdır. Toplumda oluşan yanlış algıdan dolayı 2.4.6 kişi gibi ortaklıkların kurbanının kabul olmayacağı hurafeden ibarettir. Esasen bu konuda bir Hadis-i Şerif mevcuttur. Hadis-i Şerifte buyuruluyor ki : (Allah tektir, teke riayet edeni sever. Ey Kur'an ehli, teke riayet edin!) [Tirmizi]

Hadisi Şerif’te de belirtildiği üzere tek sayılı ortaklıkta kurban kesmek daha makbuldür. Ancak çift sayılı ortaklıkların kurbanlarının kabul olmayacağı ibaresi tamamen yanlıştır.

Hisseli kurban kesmek adına bir araya gelen yediden az ortak kurban satın alındıktan sonra aralarına başka ortak veya ortaklar alabilmektedirler. Yani dört kişi hisseli kurban kesmek adına bir dana satın aldıktan sonra aralarına bedelini ödemek kaydıyla en fazla üç ortak daha alabilmektedirler.

Bir kimse tanımadığı kimselerle hisseli kurbanlık ortaklığına girmemelidir. Çünkü tanımadığı insanların niyetlerini önceden bilemez ya da tahmin edemezler. Bu sebepten ötürü bireylerin tanıdıkları ve bildikleri kişilerle hisseli kurbanlık ortaklığına girmeleri yararlarına olacaktır.

Farklı mezhepler arasında hisseli kurbanlık ortaklığı olur mu sorusunun cevabı ise evet kesilebilmektedir. Çünkü Allah katında mezhep kavramı yoktur. İslamiyet’i benimseyen herkes Müslümandır. Yani Hanefi mezhebine mensup biriyle Şafii mezhebine mensup birinin hisseli kurban kesmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.  Ancak Müslüman ortaklığına gayrimüslim kişilerin ortak olması doğru ve caiz değildir.