KALİTELİ SÜT ÜRETİMİ NASIL OLMALIDIR?
KALİTELİ SÜT ÜRETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Süt, canlıların gelişimi, yaşayabilmesi ve verim sağlayabilmesi için gerekli bir besindir. Özellikle yeni doğanların yaşamlarını sürdürebilmesi için süt çok gereklidir. Sütün içerisindeki protein, yağ, şeker vb. maddelerinden gerekenler alınmaktadır. Bu maddeler gelişim aşamasındaki bebek ve çocuklar için oldukça önemlidir.

Kemiklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve dişlerin sağlığı için ayrıca önemli olan sütün kaliteli olarak üretilmesi gerekmektedir. Kaliteli süt üretimi için sütün içerisine yabancı madde girmemeli, barınak ve ekipmanda hijyene önem verilmeli ve mikroorganizma popülasyonunun yüksek olmaması gerekmektedir. Kaliteli süt sağlıklı ineklerden elde edilmelidir. Ayrıca kaliteli süt üretimi yapmak için antibiyotik ve benzeri ilaçların kalıntılarına ulaşılmaması gerekmektedir.

İneğin kanındaki somatik hücre sayısı meme sağlığı ve üretilen sütün kalitesinin bir göstergesi olduğundan hücre sayısındaki artışa dikkat edilmelidir. Hücre sayısındaki artış meme iltihabının belirtisidir ve bu da inek için çok riskli bir durumdur. Ayrıca sütün içerisindeki bakteriler sütün kalitesini önemli derecede etkileyeceğinden bakteri oluşumunun en aza indirilmesi gerekmektedir. Bakteriler için süt iyi bir beslenme ortamıdır. Bakteriler sütte bulunan mikropların çoğalarak sütün kalitesini düşüreceğinden kaliteli ve temiz bir süt için bakteri sayısından az olması gerekmektedir.

Sağılan sütün hemen soğutulması gerekmektedir yoksa süt bozulur. Süt sağımında ahır ortamının ve sağılacak kabın temizliği de hijyen açısından oldukça önemlidir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte elle sağımdan makine sağımına geçilmiştir. Bu hijyen için gayet iyi bir seçimdir. Elle sağılan sütte bakteri oluşumu daha fazla olmaktadır. Ayrıca elle sağım yapıldığında dışarıdan çok fazla yabancı cinsin de sütün içerisine karışması olağandır. Bu yüzden makine ile sağım yapılması sağlık ve kaliteli süt için önemlidir. Kaliteli süt üretiminde dikkat edilmesi gereken konular öncelikle temizlik ve hijyen daha sonra ise sağım tekniği, sütün soğutulması ve bakteri oluşumunun miktarıdır.