KEÇİLERİN BESLENMESİ
KEÇİLERİN BESLENMESİ

Bir hayvan için en önemli şey besindir. Hayvan beslenmeli ki et, süt gibi besin maddelerini üretebilsin. Yaşamsal faaliyetlerimizin devamı için tüm canlıların beslenmeye ihtiyacı vardır. Küçükbaş hayvanlardan olan keçiler bitkilerin tohumlarından, çiçeklerinden ve yapraklarından beslendiği gibi aynı zamanda çokta seçici hayvanlardır.

Bitkilere ek olarak süt keçileri için süt sağılacak dönemlerde yemlerden de yararlanılabilir. Yem sayesinde keçilerden daha verimli süt elde edilebilmektedir. Süt keçileri için kritik sayılabilen dönemler mevcuttur. Bu dönemlerde beslenmesine ekstra dikkat edilmesi gerekmektedir.

Keçi beslemede şeker pancarı, havuç, şalgam gibi besinlerde kullanılabilir. Ancak bunlardan hayvanlara istediği kadar değil sınırlı miktarda verilmelidir. Keçilere yem olarak tahıllardan ve bunların değirmencilik artıklarından verildiği gibi protein ihtiyacı için ise ayçiçeği, soya gibi yağlı tohumlardan yararlanılmalıdır.

Keçilerde diğer tüm canlılar gibi temel besin maddelerine ihtiyaç duymaktadır. Bunlar vitamin, mineral, protein ve enerjidir. Hayvan özellikle yaşamını sürdürmesi için proteine ihtiyaç duymaktadır. Keçilerde protein eksikliğinde süt, et ve tiftik veriminin azalması ve üreme bozuklukları görülür. Bunun haricinde üreme, büyüme, gelişme ve verimlilik için oldukça önemlidir.  

Keçilerin yem tüketimini etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler, hayvana bağlı, rasyona bağlı ve çevreye bağlı olarak değerlendirilebilir. Hayvana bağlı faktörleri keçinin cüssesi belirler. Cüsse olarak büyük olan keçiler daha fazla yem tüketir. Rasyona bağlı faktörlerde besin maddeleri tarafından dengeli olan rasyonun veriliş şekli yem tüketimini olumlu yönde etkiler. Çevrenin etkisini ise çevre sıcaklığının fazla olması yönünde açıklamak mümkün. Çevrenin sıcaklığı hayvanın iştahını olumsuz etkiler. Aynı zamanda yaşanılan yerin hijyenik durumu da yem tüketimini etkiler.

Keçilerin beslenmesi ve bakımı neslinin devamı, keçiden elde edilen verim ve ürün çeşitliliği için oldukça önemli. Keçi yetiştirmek isteyenlerin tecrübeli olması gerekmektedir.