KOYUN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
KOYUN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Koyunların beslenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar koyundan elde edilecek olan et, süt ve yün verimini etkilemektedir.

Koyun beslenmesinde aşım öncesi yapılacak olan ek yemleme ile birlikte dişi koyunlarda yumurtlama sayısına katkı sağlarken erkeklerde ise aşım performansına olumlu etki etmektedir. Ayrıca koyun beslenmesinde gebelik ve doğum sonrasında ek yemlemeye özen gösterilmeli ve dikkat edilmelidir.

Koyunlardan maksimum verim alabilmek için koç katımı dönemlerinde ek yemleme yapılmalıdır. Dişi koyunlarda koç katımı döneminde ek yemleme yapılmasındaki amaç hayvanın verimini en üst seviyeye çıkarabilmek ve ikiz doğumu yapabilmesini sağlamaktır. Koç katımı döneminde yapılan ek yemleme ile yumurtlama süreside artmaktadır. Aynı zamanda damızlık koçlarda da koç katımı zamanında dengeli beslenmesini sağlamak ve ek yemlemesinde fazla yağlanmamasına özen göstermek gerekmektedir. Fabrika yemleri ile birlikte kaliteli kaba yem verilebilir ve bu süre zarfında koyunun hareket etmesi sağlanmalıdır.

Gebelik döneminde ise koyunlardan daha fazla verim alabilmek için koyun başına düşecek olan döllü yumurta miktarını arttırmak gerekmektedir. Gebe koyunlarda beslenme zamanındaki değişiklik iki farklı dönemde ele alınır. İlk dönem gebeliğin ilk 3,5 aylık dönemidir. İkinci dönem ise gebeliğin son 4-5 aylık dönemidir. Bu iki dönemde beslenme miktarı aynı olmamalıdır. Gebeliğin ilk haftalarında koyunlar sadece kuru ot ve meralardan beslenmelidir. Ancak gebeliğin son dönemlerinde hem koyunun hem de doğacak olan hayvanın sağlığı ve verimi için yem miktarı attırılmalıdır. Gebe koyunlarda özellikle aşırı yağlanmadan ve aşırı hareketten kaçınmak gerekir. Bu dönemde koyuna kaliteli kuru ot ve donmamış küflenmemiş mısır silajı verilmelidir.