KOYUNLARIN BESLENMESİ
KOYUNLARIN BESLENMESİ

Koyunlarda beslenme, sağlığı, verimi ve büyümesi için oldukça önemlidir. Koyunlara verilecek olan besin maddesi ihtiyaçları; yaşına, içinde bulundukları döneme (gebelik vs.), vücut ağırlıklarına göre değişmektedir. Sağlıklı bir verim alabilmek için verilecek yem miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Koyunlar genellikle meralardan yani toprak üzerindeki yeşil bitkilerden beslenmeyi tercih ederler.

Koyunlar, besin maddesi olarak su, protein, enerji, mineral ve vitaminlere gereksinim duyarlar. Diğer hayvanlar gibi koyunlarda günlük verimi sağlayabilmesi için öncelikle yeterli miktarda su içmelidirler. Su kaynakları temizlenmeli, eğer mevsim değişikliklerinde su donuyorsa ılık su verilmelidir. Daha sonra enerjileri için yeterli miktarda vitamin, mineral ve proteine ihtiyaç duymaktadır. Koyunların enerji gereksinimleri, az hareket edenlerde az olacağı gibi çok hareket edenlerde çoktur. Koyunlara protein olarak özellikle yağda eriyen A, D ve E vitaminleri verilmelidir. Gebelik ve doğum sonrası değişen besin madde gereksinimlerinin hayvanlara uygun yem ham maddeleri ile yeterli miktarda sağlanması gerekir. Koyunların yaşı ilerledikçe protein ihtiyaçları ve beslenme şekilleri farklılaşabilmektedir.

Gebelikte koyunlara kaliteli ot ve besin maddeleri verilmelidir. Gebeliğin ilk 15 haftasında yavru gelişimi daha yeni yeni olmaktadır. Bu dönemde koyunlar sadece mera ve kuru ot ile beslenmelidir. Gebeliğin son dönemlerinde, gerek hızlı gelişen yavrunun ihtiyacını karşılamak için gerekse dişi koyunun süt veriminin arttırılması için yem miktarı arttırılmalıdır. Özellikle gebeliğin son 4 haftasında yavru gelişimi çok hızlanır ve besin madde gereksinimi artar.