KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ülkemizde önemli bir yeri vardır. Çünkü koyun ve keçiler başka türlerin yararlanamadığı ortamı değerlendirerek et, süt, kıl ve deri gibi ürünlere dönüştürülebilmektedir. Birçok kullanım açısı olduğu için küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ülkemizde çok tercih edilmektedir.

Ancak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine verilen destek rakamsal olarak artırılmasına rağmen büyükbaş hayvancılığa verilen desteğe göre düşük kalıyor. Buda küçükbaş hayvan yetiştiren sayıyı azaltıyor.

Hayvancılık, yaşamsal faaliyetlerimizin devam edebilmesi için gereklidir. Küçükbaş hayvanlarından elde edilen et ve süt ürünlerinin dışında deride elde edilebilmektedir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin her cinste olduğu gibi sorunları da mevcuttur. Sorunlar daha çok yetiştirme ve sağlıkla ilgili olmakla birlikte, önemli bir kısmı besleme ve yemleme ile ilgilidir.

Ülkemizdeki koyun ve keçi ırkları genellikle verimlilik açısından düşük ırklardır. Bu yüzden günümüzde küçükbaş hayvan yetiştiricileri iyi bir damızlık hayvan bulmakta zorlanmaktadırlar.

Bir diğer sorun ise yemdir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en büyük maliyet kaynağı olan yem sorunu ise genellikle koyunların tükettikleri yemin %80`i mera, otlak ve yayla gibi doğal alanlardan karşılandığı için yem giderleri diğer çiftlik hayvanlarına oranla daha düşüktür.

Küçükbaş hayvanların beslenme sorunlarına bakıldığında öncelikle kaliteli yem açığı sorunu öne çıkmaktadır. Türkiye`de kaliteli yem, çayır ve meralar ile yem bitkileri üretimi olmak üzere iki kaynaktan sağlanmaktadır. 

Küçükbaş hayvancılığı meraya dayalı olarak yapıldığı için yetiştiriciliğinde çobanlar önemli bir görev üstlenmektedir. Çobanlar sayesinde küçükbaş hayvanların bakımı ve yemi sağlanmaktadır. Ancak günümüz şartlarında çoban bulabilmekte oldukça zor bir durumdur. Çünkü artık köyden kente göç ile birlikte okuyan nüfus artmakta ve bununla beraberde köylerde çoban bulmak zor bir hal almaktadır.