KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ NEDİR?

Ülkemizde hayvan yetiştiriciliği anlamında çok farklı kültürlerin sentezi mevcuttur. Orta Asya’ dan beri süre gelen göçebe hayat yaşam tarzı, yerini yerleşik yaşama bıraktığında yiyecek ihtiyacı da değişmiştir. Et ihtiyacını karşılayabilmek için yetiştiricilik yapılması elzem olmuştur.

Bakımı yönünden değerlendirildiğinde, küçükbaş hayvancılık koyun ve keçi olarak kollara ayrılmaktadır. Her iki kolun da etinden, sütünden ve derisinden faydalanılmaktadır. Küçükbaş hayvanların yetiştirildiği yerler, ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Mevsim şartları göz önünde bulundurulduğunda ise uygun hayvan türüne özel barınma imkanları ve beslenmeleri sağlanmalıdır. Küçükbaş hayvan bakımı yetişme alanına göre farklılık göstermektedir. Her mekân, hayvan için uygun olmayacağı için iklim şartlarına özellikle dikkat edilmeli ve kürkleri bu şartlara göre kırkılmalıdır.

Küçükbaş hayvanlar da diğer canlılar gibi çiftleşip çoğalacağından dolayı, bu imkanlarında sağlanması ve uygun şartların oluşturulması gerekmektedir.  Oluşabilecek hastalıklar hakkında yeterli bilgi sahibi olunması ve bu sorunlarla uğraşırken profesyonel destek alınması da yetiştiricilere destek sağlamaktadır. Yetersiz bilgi ve yanlış müdahalelerden dolayı hayvanların telef olması ile karşı karşıya kalınması olasıdır. Küçükbaş hayvanlara uygulanacak aşılar ve tedavi yöntemleri de araştırılarak harfiyen yerine getirilmelidir. Yerli ve yabancı menşeili birçok hastalık literatürde mevcut olduğundan tüm bunlarla ilgili araştırma ve önlem çalışmaları yine küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından planlanmalıdır.

Küçükbaş hayvanların ıslahı ve sürdürülebilir üretime katkı sağlayabilmek için tüm olasılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Devlet teşvikleri ve diğer destekler için de bilgi alınması zaruridir.