Küçükbaş Hayvancılık
Küçükbaş Hayvancılık

Çok eski çağlardan beri insanlar avlanarak hem yaşamlarını sürdürmüş hem de para kazanmayı başarmışlardır. Dünyanın değişen düzenin de değişen koşullarla beraber, tarım ve hayvancılık faaliyetleri önem kazanmıştır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık şu anda insanların geçimini sağlaması ve daha kaliteli bir yaşam sürmesi için önemli beslenme türlerinin kaynağı olmuştur. Oldukça zor şartlarda olan küçükbaş hayvancılık koşulları ise şu şekildedir.
KOYUNCULUK VE KÜÇÜKBAŞ
Koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan koyunculuğun yapılabilmesi için ilk şart mera olmasıdır. Meralar çok sayıda bitki çeşidine sahip olmalı, hayvanların rahatça dolaşacağı şekilde düz ya da az eğimli olmalı, dik ve kayalık olmamalıdır. Meraların konumu ve çevresi de oldukça önemlidir. Mera büyüklüğüne göre hayvanın otlama ve yetişme koşulları değişecektir.  Meranın büyüklüğüne göre hayvan olmalı ve aşırı otlatma yapılmamalıdır. Küçük meralarda yığınlanmış hayvanlar, sağlıksız beslenme koşulları altında etin ve sütünden yararlanılmayan hayvanlar olarak devam edecektir.

Koyunculuk yapabilmek için bir diğer şart hayvanlara verilecek kaba yemin tamamını veya büyük bir kısmını, yem maddelerinin bir kısmını temin edebilecek, ekilip biçilebilen arazinin olmasıdır. Küçükbaş hayvancılık yapılan mekanlarda, aynı oranda tarım ürünü yetiştirmesinin yapılması oldukça önemlidir. En azından bir takım yemlerin araziden temin edilebiliyor olması, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde harcanan paranın yarıya düşmesine yardımcı olur. Kaba yemini kendi arazisinde temin eden bir yetiştiricinin karlılığı artacaktır. Ayrıca tarlalarda hububat hasadından sonra kalan anızlarda da koyunlar otlatılarak meraların bir süre dinlenmesi sağlanacak, meralarda aşırı otlatma bir ölçüde de olsa önlenmiş olacaktır. Hayvanlara verilecek kaba ve kesif yemler kıştan önce mutlaka temin edilmeli ve stoklanmalıdır.

Koyunculuk yapabilmenin diğer şartı yeterli kapasitede ağıl olmasıdır. Hayvan başına yeterli taban alanı ve havalandırması olmayan ağıllarda barındırılacak hayvanlar ne kadar iyi ırktan olurlarsa olsunlar ve ne kadar iyi beslenirlerse beslensinler beklenen verimi vermezler. Bitlenen, pirelenen ve bir takım başka sağlık sorunları yaşayan hayvanlar etinden yararlanan kişilerin de zarar görmesine neden olur. Sağlıklı bir yemleme ve et ürünleri ile sağlıklı yaşamak için hayvan yetiştiriciliği oldukça önemlidir.