KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK HANGİ BÖLGELER İÇİN UYGUNDUR?
KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK HANGİ BÖLGELER İÇİN UYGUNDUR?

Tarımın önemli bir kolu olan hayvancılık, ekonomik değeri çok yüksek olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli biçimlerde yararlanılması ve de pazarlanması durumudur. Kırsal yerlerde hayvancılık tarımın tam anlamı ile sigortası durumundadır. Hayvancılık farklı türleri olan bir olaydır. Ve bölgelere göre değişiklik gösterir. Her bölgenin iklim şartları gereğince o bölgede yapılan hayvancılık türü farklılık gösterir. Bunların içinde küçükbaş hayvancılık Ülkemizde en çok tercih edilen hayvancılık şeklidir.

Küçükbaş hayvancılık İçin Uygun Bölgeler Nerelerdir?

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği koyunculuk, keçicilik, tavşan ve kürk hayvanlarının yetiştiriciliğini kapsayan bir hayvancılık dalıdır. Bu hayvancılık dalı genellikle Karadeniz ve iç Anadolu bölgelerinde yapılır. Bu bölgelerin bitki örtüsü küçükbaş havya yetiştiriciliği için oldukça uygundur.

Ülkemizde farklı bölgelerde örneğin Karadeniz’de yetiştirilen koyun tipleri birbirinden genellikle farklılık gösterir. Batı Anadolu ve sahil kısımları genellikle ince kuyruklu yerli koyunların yetiştirilmesi için uygundur.  Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise çoğunlukla yağlı kuyruklara sahip olan yerli koyunlar yetiştirilir.

Keçi konusunda ise günümüzde Orta Anadolu’da yok olma sınırında olan Tiftik keçisi ve dağlık, ormanlık bölgelerinde daha çok yetiştirilen Karakeçi tercih edilir. Çeşitli bölgelerimizde ise az miktarda süt keçisi yetiştirilmesi hala yapılır.

Ülkemizde hüküm sürüyor olan kurak iklime bağlı olarak yetersiz otlaklar, geliri yüksek olmayan halkın elindeki küçükbaş hayvanların yetersiz beslenmesi sebebiyle hayvanların çoğunluğunun küçük yapılı ve cılız olmasına yol açmıştır.

Bunun yanında bu şartlar altında sığır ile manda gibi büyükbaş hayvanların yerine, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar çok daha rahat bir şekilde çoğalabilmektedir. Çünkü keçi ve koyun gibi beslemesi daha kolay olan hayvanların elverişsiz yetiştirme koşullarında da yaşama şansları biraz daha yüksektir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği son yıllarda ülkemizde büyük bir hızla gerileme yaşamaktadır. Hayvancılık sektörü sektörünün yeterince desteklenmemesi bu konuda en büyük etkendir. Gerekli desteklerin yapılması bir nebze de olsa ülkemiz için çok önemli olan bu gelir kaynağının daha çok sürdürülmesini sağlayabilir.