KURBANLIK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
KURBANLIK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İslam inancına göre kutsal sayılan ve Allah’a ulaşmak adına en önemli araçlardan biri olarak kabul edilen kurban kesme ibadeti oldukça önemli bir ibadettir. Bu ibadetin en temel şartlarından biri ise kurban edilecek hayvanın iyi seçilmesidir. Bu şartlardan ilki ve belki de en önemlisi kurban edilecek hayvanın türüdür. Her hayvan kurban olarak kabul edilmemektedir. Kurban olarak kabul edilebilecek hayvanlar; inek, dana, koyun, keçi, manda ve devedir. Daha sade bir ifadeyle dört ayaklı hayvanlar kurbanlık olabiliyorken, iki ayaklı hayvanlar kurban edilememektedir.  Kurban edilecek hayvanları sıraladıktan sonra şimdi de kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gerekenlere değinmekte fayda var.

Kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus hayvanın yaşıdır. Küçükbaş hayvanların kurban edilebilmeleri için en az 1 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Şayet 6 aylık bir koyun eğer 1 yaşındaki irilikte ve sağlıkta ise kurban edilebilmektedir.  Bu yaş sınırı büyükbaş kurbanlıklarda 2 yaşa çıkmaktadır. Yaş haddini anlayabilmek için hayvanların dişleri mutlak suretle kontrol edilmelidir. Bu olay halk arasında “çapa atmak” olarak adlandırılmaktadır.

Kurbanlık seçiminden dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise sağlıklı hayvanların tercih edilmesidir. Besili, azaları tam, dişleri yerinde ve sağlam hayvanların kurbanlık olarak seçilmesi hem dinen hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Kurbanlık seçerken insanların kurban edecekleri hayvanları bizzat görmeleri ve kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. Hasta, aşırı zayıf ve bitik görünümlü hayvanlardan uzak durulmalıdır.

Kurbanlık seçerken hayvanları bizzat görmenin faydası oldukça yüksektir. Boynuzlarından biri yahut ikisi birden kökünden kırılmış olan hayvanlar kurban edilememektedir. Bu hususta boynuzdaki eksiklik doğuştan geliyorsa o hayvanın kurban edilmesinde herhangi bir sakınca yoktur.

Kurban edilecek hayvanının dişi olması durumunda gebe olmamasına da mutlak suretle dikkat edilmelidir. Hamile hayvanın kurban edilmemesi hem dinen hem de etik olarak uygun bulunmamaktadır. Eğer gebe hayvan kesimden kısa süre önce doğurursa 2 kural uygulanabilir. İlk kural yavru da annesiyle beraber kesilmelidir. Bu durumda kurban sahibi yavrunun etini yemeden ihtiyaç sahiplerine dağıtmalıdır. İkinci durum ise her ikisinin de kurban edilmemesidir.