ORGANİK HAYVANCILIK NEDİR?
ORGANİK HAYVANCILIK NEDİR?

Organik hayvancılık kalitesi yüksek, aynı zamanda sağlıklı, risk teşkil etmeyen ürün talep eden tüketiciler için hayvansal üretim yapma şeklidir.  

Organik hayvancılıkta hayvanların sağlığı çok önemlidir. Bu durumu sağlayabilmek için ise hayvanları uygun şekillerde, hijyenik kapalı ortamlarda yetiştirmenin yanı sıra geniş ve ferah gezinme alanlarına da sahip olmak gereklidir.

Organik hayvan yetiştiriciliğinde hayvanların beslenmeleri, verilen yem ve su miktarlarının uygun, aynı zamanda yemin kalitesinin yüksek olması gerekliliği doğmaktadır. Hayvanlara verilecek suyun hijyen açısından, insanların içtiği içme suyuna eşdeğer olanı seçilmelidir. Hayvanların su tüketiminde kısıtlama yapılmamalı, hayvanın su içmek istediği zaman kendi içebilmesi için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Organik hayvancılıkta en önemli nokta olan hayvan sağlığı için en temel unsurlar hava, su ve yem olmaktadır.

Organik hayvan ve hayvansal ürünlerin üretiminde, hayvan seçimi yaparken ırk ayrımlarına dikkat edilmelidir. Hayvanın yaşayacağı alana adaptasyon süreci, yaşanabilecek hastalıklar karşısında göstereceği direnç gibi unsurlar önem taşımaktadır. Organik bir şekilde yetiştirilen hayvanlar da elverişli ortamlarda, açık havada otlatılmalı ve bunu belirli zaman dilimlerinde süreklilik sağlayacak hale getirilmelidir.    

Organik hayvan yetiştirmenin ilk kuralı hayvanlara verilen yemlerin de organik olmasını sağlamaktır.  Ülkemizde organik olarak yem ticareti neredeyse yok denilebilecek düzeydedir.  Bu nedenle organik hayvan üretimi yapan üreticilerin, hayvanların tükettiği yemi kendi bünyesi içerisinde üretmek durumunda kalacaktır. Yem üretimini sağlamak için ise eğer ki büyükbaş hayvan üretimi yapılıyorsa, hayvan başına ortalama 6 dekar büyüklüğünde, toprağı izlenebilecek araziye ihtiyaç duyulmaktadır.

Organik olarak yetiştirilen hayvanlarda asla anibiyotik karışımlı yem verilemez. Antibiyotik tedavisi aynen insan vücudunda olduğu gibi hayvanlarında vücudunda bulunan yararlı bakterileri de öldürmesini sağlar. Bu durumda antibiyotik tedavisi almış hayvan eti ve ürününü tüketildiği taktirde zincirleme olarak insanlara da geçmesi söz konusu olur.

Bütün bu uygulamalar yapılırken, tüm süreçlerin her bir noktası kontrollü ve sertifikalı olarak yapılması zorunlu kılınmıştır.

Tüm bu koşullar doğrultusunda organik olarak yetiştirilen hayvanlar, insan sağlına yararlı et ve hayvansal gıdaların tüketilmesine olanak sağlar.