SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN AŞILAR VE ÖNEMİ
SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANILAN AŞILAR VE ÖNEMİ

Sığır yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli durumlar vardır. Hayvanların iyi yetişebilmesi ve hastalıklardan korunabilmesi için düzenli olarak aşı yaptırmak gerekmektedir. Sığır yetiştiriciliğinin de kendine özgü hususları mevcuttur.

Sığır yetiştiriciliğinde 3 farklı aşı mevcuttur. Bunlar inaktive aşılar, modifiye canlı ve toksoid aşılardır. Bu aşıların kendine has özellikleri ve hayvanlar için önemi bulunmaktadır. Yapılacak olan aşılar sayesinde bakteri ya da virüsün gerekli şekilde aşının içerisinde olma durumudur. Aşılar her ne kadar aşılanan hayvanların tümünde aynı etkiyi göstermese de genel olarak hayvanlara bağışıklık sağlanmış olur.

Aşı hayvanları hastalıklardan korumak ve bağışıklıklarını yükseltmek için oldukça önemlidir. Aşının hayvanda bağışıklık sağlayabilmesi için belirli aralıklarla ve düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aşılar 3 farklı şekilde incelenir ve kendine has özellikleri mevcuttur.

  • Canlı(ateneü) aşılar: Hayvanların vücudunda aşılama yapıldıktan sonra yeterli derecede bağışıklık kazandıran aşı türüdür. Aşının maliyeti de düşük olduğundan hayvanlara uygulama yapılması unutulmamalıdır.
  • İnaktive(ölü) aşılar: Hastalığa neden olan mikroorganizmaların kimyasal ortamda inaktive edilmesi ile birlikte yapılan aşılardır. Kuduz ve şap aşısı da bir inaktive aşı türüdür. Tek doz ile her hayvanda yeterli etki görülemeyeceğinde ikinci dozunda uygulanması tavsiye edilir.
  • Toksoid aşılar: Mikroorganizmaların ürettiği bakteri ve toksinler çeşitli şekillerde kimyasal maddelerle birleştirilerek hastalık oluşma riskini ortadan kaldırarak yapılan aşılardır. Tetanoz aşısı da toksoid aşılara örnektir.

Aşı seçimi yaparken bilinmeyen ya da üzerinde etiketi olmayan aşılar tercih edilmemelidir. Alınan aşılar soğuk bir yerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca kullanılacak olan aşı dozuna ve şekline de dikkat edilmelidir.