SOĞUK HAVALARDA SIĞIR BAKIMI
SOĞUK HAVALARDA SIĞIR BAKIMI

Hayvanların psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeleri için belirli bir nem ve ısıyı hissetmeleri gerekir. Farklı mevsimlerde ve mevsim geçişlerinde hayvanlar strese girerek verimlilikleri düşer. Sığırlar eksi derecelerde yaşamlarını sürdürebilirler; fakat önemli olan hayvan sağlığı ve kıl güçlülüğüdür. Soğuk havalarda sığır bakımı önemli görülmektedir.

Hayvanların hayatlarını sürdürdükleri alan bu açıdan çok önemlidir. Kuru ve temiz bir alan olması gerekir. Vücut kondisyonu yüksek olan hayvanlar enerji açısından daha verimlidir. Kuru otlar ile rasyon süreci takip edilmeli ve normal seviyede tutulmalıdır. Soğuk havalarda donan sular tüketimini ve yem yemelerini engelleyeceği için hayvanların ihtiyaçları gözetilmelidir. Sürü olarak yaşayan hayvanların birbirinden farklı dirençleri mevcuttur. Kış mevsiminden en çok etkilenen hayvanlar gözlemlenerek özel bir çaba gösterilebilir. Özellikle buzağıların bu gruba dahil olduğu ve riskli yaş grubundakilerin özel bir bakıma ihtiyacı vardır. Beton zemin ve yem yollarının ısı değişikliği hayvanların verimini etkileyecektir. Bu yolların ve bölgelerin normal seviyede olması soğuk havalarda sığır bakımı önemini bir kere daha ortaya çıkmaktadır.

Kondisyonu tam olan ve hastalıklara karşı direnci olan hayvanların verimli olduğu ve mevsim geçişlerinden en az şekilde etkilendiği kanıtlanmış bir gerçektir. Soğuk havalarda sığır bakımı yapılabilmesi için mevsim şartları iyi bilinerek olumsuz şartlar en aza indirilmelidir. Verilen yem ve su kalitesi sabit tutulmalı ve zaman geçirdikleri yerlerin konforuna dikkat edilmelidir.