SÜT SIĞIRCILIĞINDA YEMLEME YÖNTEMİ
SÜT SIĞIRCILIĞINDA YEMLEME YÖNTEMİ

Süt sığırcılığı, kar elde etmek amaçlı yapılan ekonomik bir faaliyet olup milyonlarca üretici tarafından yapılmaktadır. Süt sığırcılığının gelişmesi için verimli ırklar ve yeterli ve dengeli bir şekilde besin maddelerinin karşılandığı rasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Rasyon, bir hayvanın 24 saat içindeki bütün besin ihtiyacını karşılayan yemlere ve bu yemlerin  karışım oranlarını ifade eden bir terimdir.

 

Süt ineklerinin sağlıklı olması ve istenilen verimi vermesi için vitamin, mineral, protein gibi besin maddelerine bolca ihtiyacı vardır. Yeni doğan buzağılarda, doğumu takiben annenin süt bezlerinde üretilen kolostrum, yavru için çok önemlidir. Kolostrum yeni doğan yavrunun özellikle ilk üç gün ihtiyaç duyduğu mineral, enerji, vitamin gibi besinlerin hepsini sağlarken bir yandan da bağışıklığını güçlendirerek yavrunun hastalıklardan korunmasını sağlar. Belirli bir olgunluğa ulaşan buzağılar yemlerle beslenmeye başlar. İnekler yemlerle beslenirler yemlerin kalitesi ve besleyiciliği ne kadar fazla olursa sütün kalitesi de o kadar fazla olur.

 

Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları laktasyon evresine göre değişiklik gösterebilir. Laktasyon, hamilelik döneminde gelişen süt bezleri ve hamilelik bitince süt bezlerinden süt gelen dönemdir. Süt ineklerinin günlük enerji ihtiyaçları rasyonlar(yem oranı) ile sağlanır. Kaba yemler lif açısından zengin olan yemlerdir bu yemler rasyonda belirli bir oranda bulunmak zorundadır aksi halde hayvanın işkembesi aksar ve süt yağı düşer. Lif açısından zengin olan kaba yem ihtiyacı genellikle saman kullanımı ile sağlanır. Samanın içinde sindirimi neredeyse olmaya lignin maddesi bulunur bu nedenle hayvana saman verilirken yanında diğer otlardan vermek sindirimi kolaylaştırır. Kaba yem oranı ineğin verimine, kilosuna göre değişiklik gösterir. Yeşil yemler, kuru otlar, hasıllar süt ineğine verilen kaba yemler arasındadır.

 

Enerji ve protein açısından yüksek ancak lif açısından düşük besin değeri olan kesif yemler denilen süt yemleri de vardır. Enerji içeriği yüksek kesif yem maddelerine mısır ve arpa, protein içeriği yüksek olan kesif yem maddelerine pamuk tohumu küspesi örnek verilebilir. Protein içeriği yüksek olan keten tohumu küspesi süt inekleri tarafından çok sevilir ancak süt yağını yumuşatıcı özelliği vardır. Süt sığırcılığı yapan insanlar yukarıda bahsettiğimiz yemlerin hangi