SÜT SIĞIRI NASIL BESLENİR?
SÜT SIĞIRI NASIL BESLENİR?

Süt sığırcılığında besleme oldukça önemlidir. Çünkü ineklerden verimli süt elde edebilmek için iyi beslemek gerekmektedir. Bunun için kalitesiz yem yerine daha kaliteli yem kullanmak gerekir. Ancak bu da maliyetin fazla olmasına sebep olabilir.

Hayvanların temel ihtiyacı olan hayati fonksiyonlarını sürdürebilmek ve nesillerinin devamı için yeterli besinleri tüketmeleri gerekir. Bu besin ihtiyacını süt sığırları genellikle yemlerden karşılamaktadır. Verilen yem miktarında aşırıya kaçmamak çok önemlidir. Bunun için bir çizelge tutulması ve her gün aynı düzende yem verilmesi tavsiye edilir. Ancak süt sığırlarının da diğer hayvanlar gibi doğum zamanlarında normalden fazla yem tüketmesi gerekebilir.

Sağılacak ineklerin verimi için enerjiye, proteine, mineral ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Yemleme için gerekli olan bir diğer önemli hususta her gün aynı saatte verilmesidir. Her gün yeteri kadar su içmeleri gerektiği de unutulmamalıdır. Süt elde edebilmek için ineklerin ihtiyacı olan suyu vermeyi ihmal etmemelisiniz.

İneklerin beslenmesinde kullanılan yem ne kadar kaliteli olursa o kadar kaliteli süt elde edilir. Birbirleriyle bağlantılı olan beslenme-verim ilişkisi süt sığırları için ayrılamaz bir durumdur. İnsanlar için vitamin ve mineral desteğinin önemi ne ise hayvanlar içinde odur. Hayvanların hastalıkları bütün ahırı etkileyeceğinden beslenmesi ihmal edilmemelidir.

Süt sığırlarının buzağılamasından sonra ki yem miktarı düzenli olarak arttırılmalıdır. Kaba yemlerden olan kuru ot, hasıl, hasat artıkları süt ineklerinin günlük besin ihtiyacını karşılar.