SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ
SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ

İnsanlar yaşamını devam ettirebilmek için besine ihtiyaç duyarlar. Protein ve birçok vitamin kaynağı olan et ve süt vücudumuzun olmazsa olmazlarındandır. Bu sebeple bizlere bu besinleri üreten sığır yetiştiriciliği son derece önem arz etmektedir. Süt elde etmenin birkaç alternatifi daha olmasına karşın ülkemizde inek sütü en fazla tüketilen süttür.

Türkiye’de sığır yetiştiriciliği koyun ve keçi yetiştirilmesine göre daha elverişsiz bir iklime sahiptir.  Ancak yine de sığır yetiştirmek yetiştirici açısından iyi bir gelir kaynağıdır. Hayvan yetiştiricilerine bakıldığında sütünün ve etinin çok tercih edilmesinden dolayı sığır yetiştiriciliğine yönelen oldukça fazla bir kısım vardır. Ayrıca sığırların toprak verimi içinde büyük önemi vardır. Sığırlar gübreleri sayesinde toprağa verim katmakta bu da tarımsal verim için oldukça önemli bir hale gelmektedir.

Süt sığırı yetiştiricileri için önemli bir konuda sığırların kimliklerini ve yetiştirme kayıtlarını tutmaktır. Çünkü bir hayvanın ne zaman kızgınlık dönemine girdiği bilinmelidir. Çünkü sürüde başarılı bir yavru verimi elde etmek istiyorsak döllenmenin ne zaman yapılacağını bilmek gerekir.

Süt hayvanları yetiştirmek uzun vadede sabırlı ve düzenli çalışma ister. Hayvan bakımı için tatil vs. yoktur. Her gün bakımını titizlikle yapmak gerekir. Süt ineklerinin karın altı ve meme bölgesi çok kirlenmekte olup verimli bir süt sağımı için düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca süt sığırlarını günde 2 defa sağmak yeterlidir. Günümüzde süt sığırı yetiştiriciliği teknoloji ile birlikte kolaylaşmıştır. Eskiden elle sağılan inekler şimdi makinalar ile daha hızlı ve daha hijyenik bir biçimde sağılmaktadır. İşletmelerde süt verimini arttırma çalışmaları ile birlikte daha fazla süt elde edilebilmektedir. Sağlıklı bir süt sağımı olması için süt sağım makinelerinin de düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmesi gerekmektedir.

İneğin damızlık olarak mı yoksa eti için mi kullanılacağı da çok önemlidir. Bir ineğin sütten sağlanacak verimi kadar döl verimi de önemli olduğundan hayvanların kızgınlıklarının takibine dikkat edilmelidir. Çoğu zaman işletmeci damızlık hayvan satışından kar elde etmektedir.