SÜT SIĞIRLARINDA KARACİĞER YAĞLANMASI
SÜT SIĞIRLARINDA KARACİĞER YAĞLANMASI

İneklerde geçiş dönemlerinde ortaya çıkan yağlı karaciğer sendromu, süt ineklerinin en önemli metabolizma hastalıklarından biridir. Karaciğer yağlanması vücutta biriken yağların aşırı derecede karaciğerde birikmesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Yağlı karaciğer sendromu olarak bilinen bu rahatsızlığın en önemli nedeni laktasyon döneminde alınan enerji miktarının alınan besinlerle karşılanamamasıdır.

Karaciğerlerin yağlanması süt sığırları için çok önemlidir. Çünkü metabolizmanın ihtiyaç duyduğu glikozun %85 i karaciğerde elde edilmektedir. Karaciğer yağlandığı zaman ihtiyaç duyulan glikoz elde edilemeyeceğinden metabolizmanın çalışması etkilenir. Aynı zamanda süt sığırlarında karaciğer yağlanması ile birlikte süt veriminde de düşüş gözlemlenmiştir. Buda büyük maddi kayıplara yol açacağından çok dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Karaciğer yağlanmasını anlayabilmek için biyopsi örneklerinin kimyasal muayeneleri sonucu öğrenilebilmektedir. Karaciğer yağlanmasından korunma amacıyla kullanılan maddelerin farklı mekanizmalara etki etmesi nedeniyle işletmenin beslenme şekli ve yönetim programı önemli rol oynamaktadır. Karaciğer yağlanmasında obez, iştahsız ve ikiz doğum yapanlar ya da metabolizma hastalığı olanlarda yağlanma çok daha hızlı olduğundan korunmada öncelikli hedef grup olarak belirlenmelidir. Sonuç olarak, karaciğer yağlanması ülkemizde de süt verimi yüksek sığırların sayısında artışa paralel olarak, tüm dünyaya benzer şekilde, önemli bir sorunu haline gelmiştir.