SÜT SIĞIRLARINDA TOPALLIK VE AYAK HASTALIKLARI NEDEN OLUR?
SÜT SIĞIRLARINDA TOPALLIK VE AYAK HASTALIKLARI NEDEN OLUR?

Hayvancılıkta topallık ve ayak hastalıkları çok önemlidir. Çünkü topal olan süt sığırları ya da ayak hastalığı olan hayvanlarda süt verimi önemli ölçüde azalmaktadır. Süt veriminde düşüşün haricinde topallık ve ayak hastalıkları üremede gecikme, besi performansında azalma ve nadirde olsa ölüm gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir.

Topallık hayvanlarda, her tırnağa düşen yük dağılımının azalması sonucu yürürken ağrı ya da acı duyma durumudur. Hayvanlarda topallık yürüyüşlerinden anlaşılabilmektedir. Bir ayakta ağrı ya da acı varsa hayvanlar o ayaklarını kullanmak istemeyeceklerdir. Topallığa neden olan hastalıklar bulunmaktadır. Bunlar; mikrobik kökenli ve beslenme hatası olabilmektedir.

Mikrobik kökenli tırnak hastalıkları: Tırnak hastalıkları genellikle mikrobiktir ve bulaşıcıdır. Bir hayvandan diğerine rahatlıkla bulaşabilir. Ortamda tırnak hastalığına neden olacak mikroorganizmalar bulunursa tırnak hastalığı daha çabuk bulaşmaktadır. Bu tarz mikroplardan korunmak için tek çözüm yolu tırnak dezenfeksiyon uygulamalarıdır. Tırnak hijyen banyosu olarak geçen bu dezenfeksiyon uygulaması doğru bir şekilde kullanılırsa tırnak hastalıklarını tedavi eder.

Beslenme hataları: Mısır, arpa ve buğday gibi tahılların fazla yedirilmesi sonucu işkembede asitlik artarak tırnak hastalıklarına sebep olabilmektedir. Ayrıca küflü yemlerin yedirilmesi sonucunda da tırnak hastalıkları görülmektedir. Uzun süre küf kalıntılarının hayvanlarda birikmesi sonucu karaciğerde de birtakım sorunlar ortaya çıkacaktır.

Ayrıca ıslak ve nemli barınaklarda da tırnak hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Barınakların hijyenine dikkat etmeli, hayvanlara gereken özeni göstermelisiniz ki kaliteli süt, et vb. olabilsin.