SÜT VERİMİ NASIL SAĞLANIR?
SÜT VERİMİ NASIL SAĞLANIR?

Dişi hayvanların sağım süreçleri oldukça meşakkatlidir. Bu süreçlerde, hayvan eğer yavrularını besliyor ise daha zor geçmektedir. Çünkü laktasyon sürecinde süt verimi düşer ve emzirmenin bitmesi beklenerek farklı yöntemler kullanılabilir. Süt sığırcılığında günde iki kez sağım uygun görülmektedir. Araları 12 saat olan farklı aralıklar kullanılabilir.

Sağım sırası ve sayısı arttıkça süt veriminde gözle görülür bir olumlu değişim oluşur. Verim sağlanabilmesi için hayvanın beslenmesi de çok önemlidir. Yüksek beslenmesi olan inek dendiğinde kuru ot düzeyleri 10 kg da tutulan ve kaliteli içerikli seçilen şekilde ilerleneni kastediyoruz. Kaliteli kuru otlar laktasyonun ilk döneminde olan ineklere verilmelidir. Bu sayede süt verimi olağan düzeyde tutulabilir. Hayvanların havalandırması ve stres süreçleri de iyi takip edilmelidir. Mevsimlerin de önemi yüksek olduğundan farklı havalarda farklı yöntemler kullanılabilir. Strese giren hayvanların süt verimleri düşmektedir. Hayvanların zamanında sağılmaması süt verimini düşürecektir. Bu nedenle 12 saat geçirilmeden sağım yapılmalıdır. Süt sığırlarının memeden kesilmesine kadar olan süre dikkatli takip edilerek süt verimi hakkında fikir yürütülebilir.

Genel olarak süt hayvanlarının sağlığı yerinde oldukça süt verimi normal seyreder. Laktasyon sürecinde olan hayvanlara süt artırıcı ek gıda verilebilir. Ürettikleri süt, yavru ineklere gideceği için sağımlarda aşırıya gidilmemelidir. Yavrular da gözetilerek sağım yapılmalı ve mutlaka 12 saat kuralına riayet edilmelidir. Devamlılık eşittir verim kuramı akıldan çıkartılmamalıdır.