Tarımda Toprağın Önemi
Tarımda Toprağın Önemi

Tarımsal faaliyetler yapmak, bir hayli kolay görülen ancak oldukça zor bir faaliyettir. Tarımsal faaliyetlerde bulunmak için toprağın tarım koşullarına uygun olması gerekir. Sadece tarım yapılacak yerin bilinmesi veya tarımsal faaliyetleri hazırlamamız sağlıklı bir tarımsal faaliyete başlamamız mümkün olmaz. Tarımda toprağın önemi çoğu kişi tarafından bilinmemekle beraber oldukça önemlidir.

Doğanın dengesi bozulduğu zaman iyileştirile faaliyetlerinin yapılması bir gerçektir ama bu yeterince uygulanmaz. Doğanın ve ekolojik sisteminin bozulmaması için tarım yapılacak olan toprağın tarım faaliyeti yapılacak ürüne uygun olması gerekir. Çok soğuk ürünlere elverişli olan toprakta, sıcak toprak gerektiren veya sıcak iklimde yetişecek olan tarım ürünlerinin yetişmesi mümkün olmayacak ve yetiştirilmeye çalışılması, ekolojik dengenin bozulmasına etki edecektir.
 

Toprak kalitesinin en önemli unsuru toprak organik maddesi ve topraktaki mikroorganizma sayısıdır. Toprak verimliliği ve kalitesi konusunda bilim adamları topraklardaki canlı sayısının önemli bir kriter olduğunu vurgulamaktadırlar. Tarımsal faaliyetlere uygun olan topraklarda canlı sayısı fazla olmaktadır. Canlı sayısının ve organizmanın toprak içinde barınıyor olması toprağın sağlıklı olduğunu gösterir. Sağlıklı topraklar da birden fazla ürün yetiştiriciliği yapmak kolay olacaktır. Topraklardaki canlı sayısı ne kadar fazla ise toprak o oranda verimlidir görüşündedirler. Topraklarda mikroorganizmaların yaşamını devam ettirebilmesi için beslenmeye ve enerjiye gereksinim duyarlar. Tarım ürünleri ile beslenen organizmalar üretim açısından da yüksek verimler elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Tarım yapmaya karar verdikten sonra tarım ürünlerinin yetişmesi gereken yerleri belirlemeli, hangi toprakta hangi ürünün yetişeceğini bilmeli ve buna göre faaliyete geçilmelidir. Ancak tarımcılık veya hayvancılığa başlamadan önce arazinizin toprak analizini yaptırmak sizin yararınıza olacaktır. Analizi yapılan toprak hangi ürünün ne kadar verimde yetişeceğini bilmenize olanak sağlayacaktır.