TÜRKİYE’DE BESİ DÖNEMLERİ
TÜRKİYE’DE BESİ DÖNEMLERİ

Besi, besiye çekilen hayvanlar için kullanılan genel bir terimdir. Sığır besisi ise bir sığırdan mümkün olan en kısa sürede kaliteli ve ekonomik et üretme faaliyeti olarak tanımlanabilir. fazla ekipman maliyeti olmayan sığır besiciliği işletmeler açısından ekonomiktir dolayısıyla birçok girişimci bu alana yönelmektedir. Besi verimi, besiye alınan hayvanın ırkı,cinsiyetiyaşı ve sağlığına göre değişim göstermektedir. Sağlıklı bir besi için, besiye alınan hayvanların iç ve dış parazit aşıları ve salgın hastalıklara karşı koruyucu aşıları zamanında vurulmalıdır.

Besi süresi etin kalitesini belirler ve süresine göre üçe ayrılır. 3-4 ay gibi kısa süreli besilerden pembe renkli yumuşak etler üretilir, 4-6 ay gibi orta süreli besilerden bonfile ve pirzola gibi değerli etler üretilir, 6-12 ay gibi uzun süreli besilerden ise yağlı ve sulu etler elde edilmektedir. Ülkemizde en çok 4-6 ay gibi orta süreli besicilik yapılır. Besilerde, besiye alınan hayvanların hızlı bir ağırlık artışı ile kesim olgunluğuna getirmek isteniyorsa yoğun beslenme programları uygulanabilir. Yoğun beslenme programlarında, genellikle besiye verilecek olan rasyonun içerisinde bol miktarda protein ve enerji açısından doygun olan kesif yemler tercih edilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, hayvanın dengeli bir şekilde ağırlığına göre beslenmesidir. Besi barınakları ise kapalı barınaklar, serbest barınaklar ve açık barınaklar olmak üzere üçe ayrılmaktadır. İşletmeler hangi barınak tipini seçerse seçsin barınakların hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği koşullara uygun olması gerekmektedir.

Besiye alınan hayvanın ırkı et ve süt verimi açısından önemlidir. Yerli ırklar ortalama 600-700 gram artış sağlarken melez ırklar 1100-1200 gram arası ağırlık artışı sağlamaktadır. Ülkemizde besi için en uygun hayvanlar Simental ve Siyah alaca gibi ırklar ile bu ırkların melezleri dir. Ülkemizde karlı bir besi türü olan Simental tosunların besi süreleri 224

ile 364 gün arasında değişmektedir ve ortalama besi sonu ağırlıkları 504 ile 505 kilo arasında değişmektedir. Erken dönemlerde besiye alınan hayvanlarda besi süresi daha uzun olmaktadır. Ahırlı yerlerde erken dönemde besiye alınan hayvanlarda ayak rahatsızlıkları görülebilmektedir bu durum da besiyi olumsuz yönde etki eder.