TÜRKİYEDE BESİ MALİYETLERİ VE HİBE
TÜRKİYEDE BESİ MALİYETLERİ VE HİBE

 

Besi, besiye çekilen hayvanlara verilen isimdir. Ülkemizde artan nüfusla beraber, et ve süt ürünlerine olan ihtiyacın da artmasıyla sığır besiciliği de önem kazanmıştır ve birçok girişimci bu alana yönelmektedir. Sığır besiciliği bir sığırdan en ekonomik biçimde en fazla et ve süt üretimine denir. Bu sektörde önemli olan hayvanların kaliteli ve günlük besin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yemler yemesi, verimin artması için önem taşımaktadır. Yemlerin yanında hayvanların kaldığı barınakların hijyenik olması ve hayvanların sağlık kontrolleri de verimliliğin artması açısından önemlidir.

Besiye alınan hayvanların yediği yem çeşidine göre besi maliyetleri farklılık göstermektedir. Genel olarak ülkemizde ortalama süt veren bir inek için bir yıl içindeki yem maliyeti yediği farklı yem çeşidine göre şu şekildedir; Günlük toplam saman yem miktarı 2 kilo, günlük toplam yonca yem miktarı 5,5 kilo, günlük toplam silaj yem miktarı 20 kilo, günlük toplam

süt yemi miktarı 7,5 kilo, günlük toplam mısır ve soya küspesi 2 kilo, günlük soda yem miktarı,0,003 gr, günlük toplam magnezyum oksit miktarı 0,03 gr, günlük toplam toksin bağlayıcı 0,08 gr, günlük toplam DCP miktarı 0.02 gr, günlük vitamin miktarı 0,1 gr ve günlük toplam tuz miktarı 0,03 gr olmak üzere bir ineğin 305 günlük yem maliyeti 4,230.35 liradır. Düşük süt verimli inekler daha az yem yediklerinden dolayı, bir adet düşük miktarda süt veren ineğin 305 günlük yem maliyeti 3,824.70 TL'dir. Yüksek süt verimine sahip ineklerin tükettiği yem miktarları daha fazla olduğundan dolayı, Bu gruptaki bir ineğin 305 günlük yem maliyeti 4,416.40 TL'dir. Sığır besiciliği yapan işletmelerin yıllık ısınma maliyetleri yirmi bini geçmektedir. Bu maliyetlerin yanında işçilik giderleri, lojman-mutfak giderleri, tamirat giderleri, süt taşıma ve pazarlama giderleri ve işletmenin kira giderleri gibi maliyetler de vardır.

Hayvancılık sektörüne destek vermek ve girişimcileri teşvik etmek amacıyla birçok kurum teşvik kredileri ve hibe gibi mali destekler sağlamaktadır. Bu nedenle ziraat bankası ve tarım kooperatif tarafından işletmelere verilen hayvan kredileri, Kosgeb tarafından girişimcilere verilen faizsiz krediler ve TKDK'nın verdiği hibeler gibi imkanlar sağlanmaya çalışılmıştır.