VEKALETLE KURBAN KESİMİ NASIL OLUR?
VEKALETLE KURBAN KESİMİ NASIL OLUR?

Kurban Bayramı’nda en çok merak edilen konuların başında “vekaletle kurban kesimi” oluyor. İbadetler üç kısma ayrılmıştır: Bedeni ibadetler, mali ibadetler ve hem bedeni hem de mali ibadetler. Namaz ve oruç bedeni ibadet olduğundan vekalet verilemez. Hac ve Umre hem bedeni hem mali ibadet olduğundan yine vekalet verilemez. Ancak kurban kesmek mali bir ibadet türüdür. Böyle olduğu için de vekalet caiz olarak görülmüştür. Dinimiz kurban kesimi için bizlere kolaylık sunmuştur. Kişi kurbanını kendi kesebileceği gibi, vekalet verdiği kişiye kendi adına da kestirebilmektedir. Peki vekalet vermek nasıl olur? Vekaleti sözlü olarak, yazılı olarak, telefonda ya da faks ile herhangi bir yolla verebilmek mümkündür. Vekil tayin edilen kurum ya da kişi, aldığı sorumluluğu tam anlamıyla üstlenmeli ve yerine getirmelidir.

Vekaletin dinen geçerli olabilmesi için taşıması gereken bazı nitelikler vardır. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak;

  • Vekil tayin edilen kişi, kurbanı vekalet eden kişinin adına kestirmesi ya da kesmesi gerekir.
  • Vekaletin bizzat ya da herhangi bir iletişim aracıyla verilmesi gerekmektedir.
  • Vekil tayin edilen kişi, vekalet verenin adına kurbanlık hayvan satın alabilir. Ancak kâr amacı taşımaması gerekmektedir.
  • Kurban kesmek yerine kurban bedelinin muhtaç bir kişiye aktarılması kurban ibadeti yerine geçmemektedir.
  • Kesilen kurban amacına uygun olarak değerlendirilmek zorundadır.
  • Kurbanın asıl amacı Allah rızasıdır. Kurban kesmeye vekalet eden kişi ya da kurbanı bizzat kendi adına kesen kişi bu uygulamayı yardım olarak nitelendirilmemelidir. Asıl amacın Allah rızası olduğunu, vekil tayin edilen kişinin de unutmaması gerekir.
  • Kesilen kurbanlık hayvanın derisi, eti ya da herhangi bir parçası kesim bedeli olarak verilemez.

Kurbanın yurt içinde ya da yurt dışında kesilmesi arasında bir fark yoktur. Kurban fiyatlarının ülkeden ülkeye pahalı ya da ucuz olmasının da bir sakıncası yoktur. Ancak kişinin yaşadığı yerde fakir, muhtaç insan daha yoğunluktaysa kurbanın burada kesilmesi tavsiye edilmektedir. Çünkü kişinin bulunduğu yerdeki muhtaç insanlar üzerinde hakkı vardır.