YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ NEDİR?
YEM BİTKİLERİ DESTEĞİ NEDİR?

Yem bitkileri, çiftlik hayvanlarının vücutlarına almak zorunda olduğu besin maddelerini içeren, doğada doğal halde bulunan veya kültür ile yapılan bitkilere verilen isimdir. Yem bitkileri genellikle baklagil ve buğdaygil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buğdaygil yem bitkilerine süt otu, Baklagil yem bitkilerine ak üçgül örnek verilebilir. Yem bitkileri hayvanların besin ihtiyacını karşılamak için tarım arazilerinde veya meralarda doğal olarak yetişen bitkileridir. Bu bitkilerin tohum dışında kalan parçaları selüloz oranın yüksek olması, sindiriminin zor olması ve ağırlıklarının düşük olması gibi nedenlerden dolayı kaba yem olarak kabul edilmiştir. Hayvanların ihtiyaç duyduğu vitamin ve protein gibi besin maddelerini sağlaması, aynı zamanda fiyatının uygun olması nedeniyle işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

Yem konusu hayvancılık sektöründeki işletmeler açısından önem arz etmektedir. Özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların yem giderleri küçükbaş ve kümes hayvanlarıyla uğraşanların yem giderlerinden çok daha fazla olmaktadır. Hayvancılık sektörü ile uğraşan işletmelerin ekonomik açıdan kalkınmasının yem giderleri ile doğrudan ilişkisi vardır. Yemleri dışarıdan almak yerine, işletmenin kendi yemini üretmesi ekonomik olarak katkı sağlar. Bu ekonomik kalkınmayı destekleme amaçlı, yem bitkisi türlerine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yem bitkisi ekenlere belirlediği tutarda destek sağlamaktadır. Çok yıllık yem bitkilerinden: Korunga yonca, yapay çayır merası, gazal boynuzu ve ak üçgül desteklenen yem bitkisi türlerindendir. Tek yıllık yem bitkilerinden: Macar, fiği, mürdümük, burçak, sudan otu, sorgum, yem şalgamı, hayvan pancarı, yem baklası, İskenderiye, İtalyan çimi gibi bitkilerde desteklenen yem bitkilerindendir. Aynı zamanda çavdar, arpa, buğday, silajlık mısır, çok yıllık çim, domuz ayrığı, otlak ayrığı, kılçıksız brom ve kamışsı yumak bitkilerine de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yem desteği verilmektedir. Destekten yararlanmak için 10 dönüm ve daha fazla alana yem bitkisi ekilmek zorundadır. Yem bitkisi ekenler bakanlık tarafından duyurulan tarihlerde başvuru yapabilir.

Yem bitkileri desteğinden yararlanmak istiyorsanız, bitkileri hasat etmeden başvuru dilekçesini internetten indirip doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Kendi yeminizi üretip dışarıdan satın almak yerine ekonomik olarak kar elde edebilirsiniz. Tarım ve Ormancılık Bakanlığının başvuru tarihlerini kaçırmayın.