YONCA ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
YONCA ALIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sığır verimliliğini sağlamanın en önemli unsurlarından biri yemlemedir. Kullanılan kaba ve kuru yemlerin değerleri rasyon değerini etkileyeceğinden iyi analiz edilmelidir. Sürünün kalitesi ve performansını birinci derecede etkileyen yem yetiştirme için her çiftçinin arazisi bulunmadığından dışarıdan alması söz konusudur. Dışarıdan yonca alımında dikkat edilmesi gerekenler bulunmaktadır.

Satın alınacak yoncanın kalitesi ve analizli bir yapıda olması gerekir. Laboratuvar ortamında analiz edişmiş ve değerleri kanıtlanmış olan yonca balyaları satın alınabilir. Kaba yem olarak tabir ettiğimiz besinlerin ADF ve NDF baskı değerleri sığırlara sağladığı enerjiyi temsil etmektedir. Özetle ADF, yemin sindirilebilirlik ve ortaya çıkartacağı enerjiyi temsil ederken NDF, hayvanın potansiyel yem tüketim değerini temsil eder. Alınan ürününü ADF ve NDF değerleri arttıkça performans azalmış olur. Bu da verimliliği doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Yonca alımında dikkat edilmesi gerekenler arasında protein miktarı da önemlidir. Bypass protein oranının diğer yemlere oranla yüksek olduğu yoncalar yüksek oranda potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum, kükürt, demir, çinko ve selenyum içerir. Her yonca değeri hayvan tipine göre ayrılmalıdır. Yaşlarına göre sınıflandırılarak verilmesi önerilir.

Kuru yemlerle karıştırılarak verilen yonca tipleri bulunur. Yonca alımında dikkat edilmesi gerekenler konusunda kalite kaybına da stoklama aşamasında dikkat edilirse, sürdürülebilir bir hayvancılık temellerine uygun hareket edilmiş olur. Analiz ilk aşamada önemli sayılmakta ve nem ölçer ile ilk kontrol de sağlanmalıdır.