Bakara Farm Besi Çiftliği

BESLENME

Bakara Farm Besi Çiftliği tarafından yetiştirilen her türlü hayvanın beslenmesi bizim için oldukça önemlidir. Doğal yemlerle sağlıklı olarak hayvan beslemeyi hedefleyen Bakara Farm, besilik hayvan yetiştiriciliğinde hayvan yemi olarak kullandığı her ürünün doğal olmasına hem hayvanların sağlığı hem de hayvanlardan elde edilecek ürünlerin doğal yapıda olması için önem verir. Yetiştirdiği hayvanların yemlerini kendisi üreten çiftliğimiz yemlerin doğal olmasına önem vermektedir.

Bakara Farm Besi Çiftliği’nde hayvan yemlerinin üretiminde çok çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. Üretilen yemlerin içeriğinde kullanılan Kesif yem hammaddeleri ; arpa, soya küspesi, buğday, pamuk tohumu küspesi, mısır, yulaf kavuzu, ayçiçeği küspesi, kanula, buğday kepeği, keçi boynuzu, melas, tuz, vitamin karması, kalsiyum fosfat olarak sıralanabilir. Tamamen doğal olan yemlik ürünler bizim için doğal hayvansal besin üretmek kadar önemlidir. Bu hammaddelerle hayvan gruplarına göre değişen rasyon formülasyonu ve Bakara Farm Besi Çiftliği’nde yapılan 3 çeşit yem (kuru inek yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi) günlük olarak çiftlikteki yem makinesinde üretilmektedir. Yemlerin günlük üretilmesi, hayvanların bayat yem yememesi ve buna bağlı olarak sağlıklı hayvansal gıda üretilmesi bakımından önemlidir.

 Bakara Farm Besi Çiftliği tarafından kullanılan kaba yemler ise şunlardır: Mısır silajı, pancar küspesi, havuç ve portakal posası, fiğ buğday kuru otu, yonca kuru otu, buğday samanı. Üretilen keşif yemler ve kaba yemler hayvan gruplarına göre Bakara Farm Besi Çiftliği tarafından belirlenen toplam rasyonlara yemleme arabalarında karıştırılarak, hayvanların bir günde yiyeceği yem miktarı belirlenerek iki öğünde, 12 saat arayla, taze olarak verilir. Hayvan bakımına önem veren çiftliğimiz hayvanları severek ve onların doğal yapısını bozmadan, hayvanların iyi bir ortamda yaşamasını sağlayarak, hayvansal ürünler elde etmeye önem veren bir kuruluştur. Ayrıca hayvanların sağlığını düşündüğü kadar tüketicinin de sağlığını düşünen çiftliğimiz yem üretiminde ve dağıtımında hayvanlardan daha fazla ürün elde etmek için doping etkisi yapacak hiç bir ilave katkı maddesi kullanmaz. Yemler tamamen doğal hammaddelerden üretilir. Bizim için önemli olan az hayvandan fazla ve sağlıksız ürün elde etmek değil, az hayvandan sağlıklı doğal yaşama uygun ve doğal ürünler elde etmektir.