Bakara Farm Besi Çiftliği

HAYVANCILIK
Yaşamımızı sürdürebilmemiz için yeme ve içme ihtiyacımızı karşılamamız gerekir. Özellikle hayvansal gıdaların insan hayatında önemli rol oynaması ve yaşam alanlarımızın her yerinde hayvansal besinlerin etkin rol oynaması tüm dünyada hayvancılığın önem arz etmesine neden olmuştur. İnsanlığın ilk anından, yaşamın son bulacağı ana kadar hayvansal gıdaların önemli besin kaynağı olması insanların değişen ve gelişen dünyada daha sağlıklı hayvan üretim koşullarına yönelmesinde etken rol oynamıştır. İnsanlığın ilk zamanlarında okçuluk ve avlanma ile yapılan hayvan yetiştiriciliği zamanla yerini çiftlik ortamında yetiştirilen hayvancılığa bırakmıştır. Hayvan yetiştiriciliğinde serbest dolaşan hayvanın doğal, sağlıklı ve lezzetli ürün verdiğinin anlaşılması ile Bakara Farm Besi Çiftliği gibi hayvan yetiştiriciliği yapan yerlerin doğal yaşama uygun yapılara yönelmesine sebep olmuştur.


Hayvancılık; tarımın bir koludur ve ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilip belirli bir pazar alanına pazarlanması durumdur. Kırsal kesimlerde doğal olarak yapılan hayvancılık kırsal bölgelerden uzak olan kişiler için çiftlik alanlarında doğal ortama uygun olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Doğallığa uygun çalışmayı prensip edinmiş Bakara Farm Besi Çiftliği’nde hayvancılık 4 ana kol üzerinde yapılandırılmıştır:

 1-) Hayvanların ırk, yaş ihtiyaçlarına göre yaşam döngüsünü doğala yakın şekilde uygulamak ve hayvanların refahı için modern barınaklar tesis ederek çağdaş teknolojiyi kullanmak bizim için önemlidir. Hayvanların doğal ortamlarında üretimde bulunması sağlamak ve doğal yapısını bozmamak Bakara Farm Besi Çiftliğinin ana prensibidir. Doğal ortamından ayrılan hayvanın verdiği ürün sağlıksız ve lezzetsiz olacaktır.

 

2-) Kaliteli et elde edebilmek için doğal, katkısız yem yapmak ve en uygun şekilde hayvana sunmak çiftlik olarak önem verdiğimiz bir üründür. Doğal yem ile hayvan beslemesi yapmak hayvanın daha sağlıklı yetiştirilmesinde önemlidir ve doğal yem ile beslenen besi hayvanları doğal ortamına uygun doğal ve sağlıklı ürün verecektir.


3-) Yüksek verimli, sağlıklı iyi cins besi danası yetiştirmek çiftlik olarak hedefimizdir. Bir hayvandan yüksek verim almak önemlidir ancak yüksek verim almayı sağlayacak çalışmalarda bulunmak doğal ortamına uygun hayvan yetiştirmek bizim için daha önemlidir.

 

4-) Hijyenik kurallara dikkat ederek Bakara Farm Besi Çiftliği markalarına dönüştürecek olan eti sağlıklı hammadde olarak üretmektir. Sağlığa uygun ürün üretmek bizim ana hedefimizdir.